HIV og AIDS

Redaksjonen Om forfatteren
Artikkel

Foto Rune Eraker

Med sitt kamera har fotograf Rune Eraker dokumentert den ulykken HIV og AIDS er for de fattige afrikanske landene Liberia, Sudan, Somalia og Sierra Leone. Ni av hans bilder er gitt til medisinstudentene, som skal auksjonere ut bildene på det kommende landsstyremøtet i Legeforeningen. Pengene går uavkortet til MedHum 2005, der Flyktningehjelpen er mottaker. Denne utgavens forsidebilde er ett av de ni bildene i serien som skal auksjoneres bort.

Mer om dette kan du lese om under spalten Internasjonal medisin s. 1368.

Anbefalte artikler