Lange vakter betyr flere feil

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Underordnede sykehusleger i USA har svært lange vakter og lange arbeidsuker, noe som gir større fare for medisinske feilvurderinger.

  Mange har ment at lange vakter for sykehusleger kan være en fare for pasientsikkerheten, men dette er lite undersøkt.

  20 turnuskandidater ved to intensivavdelinger i Boston ble studert i to treukersperioder: den ene med hyppige 24-timersvakter (vanlig vaktsystem), den andre med vakter på 16 timer eller kortere (intervensjonsperiode). I intervensjonsperioden arbeidet legene i snitt 19,5 timer mindre per uke, sov 5,8 timer lenger per uke, sov lenger døgnet før vakt og hadde mindre enn halvparten så mange episoder med oppmerksomhetssvikt ved kontinuerlig elektrookulografi under vakt om natten (1). Legene gjorde 35,9 % flere alvorlige medisinske feil i perioden med 24-timersvakter (p < 0,001), inkludert 5,6 ganger så mange alvorlige diagnostiske feil (p < 0,001) (2).

  – Flere studier har dokumentert at lange vakter innebærer søvndeprivasjon og kan medføre alvorlige medisinske feilvurderinger, sier kirurg Hans-Petter Næss ved Sykehuset Vestfold. Selv om sykehusleger i USA har mye lengre arbeidsuker enn i Norge, har studien relevans også for norske forhold.

  – Kortere vakter kan imidlertid medføre fare for dårligere kontinuitet i pasientbehandlingen. Ved hyppigere vaktskifter må man derfor ha ordninger som sikrer videreformidling av relevant medisinsk informasjon, sier Næss.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media