Stine Bjerkestrand Nesje,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stine Bjerkestrand Nesje,

Stine Bjerkestrand Nesje
14.08.2003
Poenggrensene for å komme inn øker ved alle de medisinske fakultetene. Journaliststudiet, som i fjor hang like høyt som medisin, opplever dalende interesse. Hele 70,2 studiepoeng må til for å få en...
Stine Bjerkestrand Nesje
26.06.2003
Pasientene opplever standarden på de somatiske poliklinikkene som god og sykehuspersonalet som høflig og imøtekommende, men informasjonen er ikke god nok. Voss sjukehus Dette er konklusjonen fra en...
Stine Bjerkestrand Nesje
26.06.2003
– Det har vært en aktiv periode, rik på viktige begivenheter, der foreningen har engasjert og spilt på både bredden og dybden i organisasjonsapparatet. 121 delegater i alderen 21–78 år lyttet til...
Stine Bjerkestrand Nesje
09.10.2003
Søvnkvaliteten til nærmere halvparten av alle 16-åringer påvirkes av tekstmeldinger. En av fire 13-åringer har samme problem. Det viser en belgisk undersøkelse gjengitt i et brev i Journal of Sleep...
Stine Bjerkestrand Nesje
03.04.2003
Amerikanske myndigheter godkjente i midten av mars et nytt legemiddel som gir håp til AIDS-syke som er resistente mot annen behandling. Foto WHO/P. Virot Legemidlet Fuzeon blokkerer HIV-virusets...
Stine Bjerkestrand Nesje
30.04.2003
Direktør Bjørn Engum ved Sørlandet sykehus Arendal har trukket seg fra stillingen, og tatt det overordnede ansvaret i kodesaken. Aftenposten pekte i en artikkel 12. mars på at Sørlandet sykehus...
Stine Bjerkestrand Nesje, Arvid Mikelsen
30.04.2003
Før sommeren kan IT-løsninger basert på funksjonskravene fra Lege-foreningens prosjekt for å utvikle gode IT-løsninger for praktiserende leger (ELIN) være i bruk ved flere legekontorer. Tom...
Stine Bjerkestrand Nesje
14.08.2003
– Terje Vigen er valgt fordi han ut fra en helhetsvurdering er den beste kandidaten for Legeforeningen nå. Slik begrunner Hans Kristian Bakke ansettelsen av Terje Vigen som ny generalsekretær i Den...
Stine Bjerkestrand Nesje
20.05.2002
Alle stillinger som annonseres i Tidsskriftet legges i en søkbar stillingsdatabase på Internett. Dette tilbudet ble fornyet og forbedret i januar 2000 da Tidsskriftet kom i fulltekst på Internett...
Stine Bjerkestrand Nesje
30.10.2002
Siden mai i år har fem nye sykehus fått mulighet til å sende elektroniske epikriser, mens 110 flere legekontorer kan motta slike. – Fra mai til september har antall somatiske sykehus som kan sende...
Stine Bjerkestrand Nesje
30.10.2002
Det sier Hans Christian Holte i avdeling for IT-strategi og statistikk i Sosial- og helsedirektoratet til Computerworld (1). Holte er ansvarlig for gjennomføringen av handlingsplanen for elektronisk...
Stine Bjerkestrand Nesje
10.03.2002
Det viser Riksrevisjonens undersøkelse av innsatsstyrt finansiering av somatiske sykehus som ble overlevert Stortinget 14. februar (1). Tilgjengelighet til helsetjenester henger nøye sammen med...
Stine Bjerkestrand Nesje
10.04.2002
Det er over og ut for filmbaserte røntgenbilder og lystavle ved sykehusene. To av tre sykehus har eller skal kjøpe digitale røntgensystemer. Illustrasjonsfoto Det utføres 3,2 millioner...
Stine Bjerkestrand Nesje
30.04.2002
Nettavisen er et fellesprosjekt eid og drevet av flere store aktører i Forsknings-Norge. For å appellere til folk flest, er kjendiser som Jon Bing og Harald Eia tatt med på laget, som...
Stine Bjerkestrand Nesje, Tom Sundar
30.06.2002
Bjørn Halvorsen oppsummerer rapporten fra Legeforeningens organisasjonsutvalg, som skal fortsette arbeidet frem til landsstyremøtet i 2003. Foto S.B. Nesje President Hans Kristian Bakke understreker...
Stine Bjerkestrand Nesje
10.01.2002
Dosent Jan-Erik Johansson fra Urologiska kliniken ved Universitetssjukhuset i Örebro la på Riksstämman i november frem en ny rapport fra Nationella Prostataregisteret for årene 1996–99. I 1999 ble...
Stine Bjerkestrand Nesje
10.10.2002
Det er forskere fra Rikshospitalet og Centre for Molecular Biology and Neuroscience ved Universitetet i Oslo som står bak oppdagelsen, presentert i en artikkel i tidsskriftet Nature (1). Betydning...
Stine Bjerkestrand Nesje
30.09.2002
– At det er et stort behov for elektronisk samhandling i helsesektoren, er det ikke tvil om. Legeforeningen har lenge jaktet på en mulighet til å konkretisere sitt engasjementet knyttet til dette,...
Stine Bjerkestrand Nesje
20.01.2002
Regin Hjertholm Tatt i betraktning av at det i 1999 kun var ett legekontor som mottok elektroniske epikriser fra sykehus, er 70 mange. Selv om utviklingen har gått raskt, ligger den største delen av...
Stine Bjerkestrand Nesje
30.11.2002
Det kommer frem i et høringsnotat om forslag til ny lov om medisinsk bruk av bioteknologi som er sendt på høring med frist 6. januar 2003. De viktigste forslagene Forbudet mot lagring av ubefruktede...