Stine Bjerkestrand Nesje,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stine Bjerkestrand Nesje,

Stine Bjerkestrand Nesje
30.04.2003
Direktør Bjørn Engum ved Sørlandet sykehus Arendal har trukket seg fra stillingen, og tatt det overordnede ansvaret i kodesaken. Aftenposten pekte i en artikkel 12. mars på at Sørlandet sykehus...
Stine Bjerkestrand Nesje, Arvid Mikelsen
30.04.2003
Før sommeren kan IT-løsninger basert på funksjonskravene fra Lege-foreningens prosjekt for å utvikle gode IT-løsninger for praktiserende leger (ELIN) være i bruk ved flere legekontorer. Tom...
Stine Bjerkestrand Nesje
14.08.2003
– Terje Vigen er valgt fordi han ut fra en helhetsvurdering er den beste kandidaten for Legeforeningen nå. Slik begrunner Hans Kristian Bakke ansettelsen av Terje Vigen som ny generalsekretær i Den...
Stine Bjerkestrand Nesje
14.08.2003
Poenggrensene for å komme inn øker ved alle de medisinske fakultetene. Journaliststudiet, som i fjor hang like høyt som medisin, opplever dalende interesse. Hele 70,2 studiepoeng må til for å få en...
Stine Bjerkestrand Nesje
26.06.2003
Pasientene opplever standarden på de somatiske poliklinikkene som god og sykehuspersonalet som høflig og imøtekommende, men informasjonen er ikke god nok. Voss sjukehus Dette er konklusjonen fra en...
Stine Bjerkestrand Nesje
26.06.2003
– Det har vært en aktiv periode, rik på viktige begivenheter, der foreningen har engasjert og spilt på både bredden og dybden i organisasjonsapparatet. 121 delegater i alderen 21–78 år lyttet til...
Stine Bjerkestrand Nesje
09.10.2003
Søvnkvaliteten til nærmere halvparten av alle 16-åringer påvirkes av tekstmeldinger. En av fire 13-åringer har samme problem. Det viser en belgisk undersøkelse gjengitt i et brev i Journal of Sleep...
Stine Bjerkestrand Nesje
03.04.2003
Amerikanske myndigheter godkjente i midten av mars et nytt legemiddel som gir håp til AIDS-syke som er resistente mot annen behandling. Foto WHO/P. Virot Legemidlet Fuzeon blokkerer HIV-virusets...
Stine Bjerkestrand Nesje
10.10.2002
Det er forskere fra Rikshospitalet og Centre for Molecular Biology and Neuroscience ved Universitetet i Oslo som står bak oppdagelsen, presentert i en artikkel i tidsskriftet Nature (1). Betydning...
Stine Bjerkestrand Nesje
30.09.2002
– At det er et stort behov for elektronisk samhandling i helsesektoren, er det ikke tvil om. Legeforeningen har lenge jaktet på en mulighet til å konkretisere sitt engasjementet knyttet til dette,...
Stine Bjerkestrand Nesje
20.01.2002
Regin Hjertholm Tatt i betraktning av at det i 1999 kun var ett legekontor som mottok elektroniske epikriser fra sykehus, er 70 mange. Selv om utviklingen har gått raskt, ligger den største delen av...
Stine Bjerkestrand Nesje
30.11.2002
Det kommer frem i et høringsnotat om forslag til ny lov om medisinsk bruk av bioteknologi som er sendt på høring med frist 6. januar 2003. De viktigste forslagene Forbudet mot lagring av ubefruktede...
Stine Bjerkestrand Nesje
20.01.2002
På KITHs Internett-sider finnes et interaktivt skjema for epikriseflyt Prosjektet drives på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet. Frem til i dag har det i hovedsak vært konsentrert rundt...
Stine Bjerkestrand Nesje
10.11.2002
Dette åpner muligheten for utstrakt bruk av digitalt radiologisk informasjonssystem (RIS/PACS ) (1) og elektronisk pasientjournal (EPJ). Datanettet fremstår nå også komplett i forhold til å kunne...
Stine Bjerkestrand Nesje
30.01.2002
Allerede neste år skal en rangert liste over kvaliteten på sykehusene være tilgjengelig på Internett, lover Bjørn-Inge Larsen, direktør i Sosial- og helsedirektoratet. Per i dag kan folk via...
Stine Bjerkestrand Nesje
20.10.2002
Stump røyken og lev lettere! Illustrasjonsfoto Studien er nylig publisert i Medicine & Science in Sports & Exercise (1). Sammenhengen mellom kroppsmasseindeks og dødelighet ble studert blant...
Stine Bjerkestrand Nesje
20.02.2002
How do you do? Nei, pasientkontakt bør skje på norsk, mener medisinstudentene. Illustrasjonsfoto Undervisningen i niende semester er konsentrert rundt fagområder som kvinnesykdommer og fødselshjelp,...
Stine Bjerkestrand Nesje
20.09.2002
Forskere ved Exeter University’s Department of Complementary Medicine advarer mot nettsider som omtaler alternative kreftkurer på denne måten, i en leder i British Journal of Cancer (1). To sider...
Stine Bjerkestrand Nesje
20.03.2002
Legeforeningens engasjement i informasjonsteknologi i helsevesenet har vært drøftet flere ganger i sentralstyret de senere år, men er stadig lagt på is. Et møte i februar mellom interesserte personer...
Stine Bjerkestrand Nesje
20.09.2002
Å strekke ut motvirker verken såre muskler eller skader. Illustrasjonsfoto Et australsk forskerteam har gått gjennom fem studier om effekten uttøyning har på muskelsårhet (1). Tre av studiene så på...