Engum påtar seg skylden i kodesaken

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Direktør Bjørn Engum ved Sørlandet sykehus Arendal har trukket seg fra stillingen, og tatt det overordnede ansvaret i kodesaken.

  Aftenposten pekte i en artikkel 12. mars på at Sørlandet sykehus Arendal har mottatt urettmessige midler fra staten ved å kode mandeloperasjoner på barn som snorkediagnoser (søvnapné) – en mer lønnsom diagnose i systemet for innsatsstyrt finansiering (ISF). Praksisen fra Sørlandet sykehus Arendal skulle videreføres i et prosjekt for omkoding av øre-nese-hals-diagnoser ved fire sykehus i Helse Sør RHF. Styret for Sørlandet sykehus Arendal har senere selv konkludert med at kodingen ved øre-nese-halsavdelingen var feilaktig.

  – Dette er en sak som har vært en belastning både for sykehuset, medarbeiderne og han selv. Engum håper at hans fratreden vil bidra til ro i saken, skriver sykehuset i en pressemelding. Engum var også kandidat til stillingen som administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF, men trakk sin søknad på denne stillingen på grunn av omstendighetene rundt kodesaken. Han har tidligere vært tilknyttet Kompetansesenter for IT i helsevesenet, som blant annet jobber med kode- og klassifikasjonssystemer helsevesenet. – Sørlandet sykehus HF ønsker å beholde Bjørn Engums kompetanse og arbeidskraft i organisasjonen. Han vil gå over i en annen stilling ved Sørlandet sykehus HF, opplyser styreleder Marit Lund Hamkoll.

  Administrerende direktør i Helse Sør RHF Steinar Stokke, gikk i januar i bresjen for et liknende omkodingsprosjektet ved fire andre sykehus i Helse Sør RHF. Helseminister Dagfinn Høybråten har påpekt at det er grunn til å tro at erfaringene fra Sørlandet sykehus Arendal var en del av referanserammen for dette prosjektet. I et brev til Helsedepartementet presiserer derfor Helse Sør RHF at de aldri har endret kodepraksis eller foretatt noen omkoding basert på de forslag det regionale helseforetaket mottok fra konsulenten som hadde arbeidet ved øre-nese-hals-avdelingen ved Sørlandet sykehus Arendal.

  Diagnosetriksingen kan ende med politianmeldelse.

  Les saken med lenker til kilder: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1113

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media