Steen PA

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steen PA

Steen PA
20.05.1998
Ved alvorlige hypoksiske hjerneskader er pasientens prognose av sentral betydning i diskusjonen om eventuell behandlingsavslutning. Hos pasienter etter primært vellykket hjerte-lunge-redning er det...
Steen PA, Juvkam PC
20.02.1998
Sammendrag I Norge dør årlig minst 5000 personer plutselig og uventet utenfor sykehus. 80% av disse dødsfallene antas å skyldes ventrikkelflimmer. Ettersom Utstein-registrering av uventet hjertestans...
Dybvik T, Strand T, Steen PA
10.11.1996
Sammendrag Effekten av buffer på overlevelsen etter hjertestans utenfor sykehus ble undersøkt i en prospektiv, randomisert, dobbeltblind, kontrollert undersøkelse. 502 pasienter med asystoli eller...
Dybvik T, Halvorsen P, Steen PA
10.03.1996
Sammendrag En to år gammel gutt fikk ved en feil en intravenøs injeksjon av 50 mg racemisk adrenalin, svarende til 1,8 mg kg -1 av l-adrenalin. Blodtrykket steg til 160/105 mmHg, hjertefrekvensen til...
Hoel TM, Steen PA
30.01.1996
Sammendrag Produktiviteten i en operasjonsavdeling kan defineres som kirurgitid/arbeidstid for operasjonsstuens personale. Denne produktivitetsfaktoren synker normalt med kortere operasjonstid fordi...