Stopp behandlingen når hjernen er død

Redaksjonelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ved alvorlige hypoksiske hjerneskader er pasientens prognose av sentral betydning i diskusjonen om eventuellbehandlingsavslutning.

  Hos pasienter etter primært vellykket hjerte-lunge-redning er det for eksempel gjort en betydelig innsats for åkartlegge slike prognostiske kriterier (1, 2). Når det gjelder pasienter med opphevet hjernesirkulasjon, er man i densjeldne situasjon at prognosen kan gis med 100% sikkerhet.

  I dette nummer av Tidsskriftet beskrives en pasient hvor den kliniske diagnose hjernedød ble reversert på bakgrunnav tegn som i ettertid helt kunne forklares ved autonome og spinale reflekser (3). På denne bakgrunn ble pasientenintensivbehandlet i ytterligere seks døgn før hun ble frakoblet respirator og døde.

  Ulvik og medarbeidere gir oss med dette en viktig påminnelse om at mange av kroppens funksjoner kan fortsette etterat hjernens kontroll er opphevet. Autonome reflekser blir for eksempel ofte ekstra sterke ved stimulering hos pasientermed total tverrsnittslesjon, og refleksutløste bevegelser forekommer.

  Behandling av pasienter med alvorlig hjerneskade kan avsluttes uten cerebral angiografi hvis det ikke er snakk omorgandonasjon. Angiografi eller ultralyddopplerundersøkelse gir raskt fasiten og kan forhindre unødig ressursbruk ogpåkjenninger hos pårørende og personale i situasjoner hvor man er i tvil om hvorvidt sirkulasjonen er opphevet.

  Petter Andreas Steen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media