Bufferbehandling ved hjertestans utenfor sykehus

Dybvik T, Strand T, Steen PA Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Effekten av buffer på overlevelsen etter hjertestans utenfor sykehus ble undersøkt i en prospektiv, randomisert, dobbeltblind, kontrollert undersøkelse. 502 pasienter med asystoli eller ventrikkelflimmer der første defibrilleringsforsøk var mislykket, ble inkludert og fikk enten buffer 250 ml (Tribonat) eller placebo (0,9% NaCl). 87 av 245 (36%) av pasientene i behandlingsgruppen ble innlagt i sykehus, og 24 (10%) ble utskrevet i live, mot 92 av 257 (36%) og 35 (14%) i placebogruppen. Bare 16 av 502 pasienter hadde en arteriell alkalose ved ankomst til sykehus, ingen hadde et metabolsk baseoverskudd. Pasienter som ble gjenopplivet etter hjertestans utenfor sykehus hadde en metabolsk acidose, men bruk av bufferløsning bedret ikke overlevelsen.

Anbefalte artikler