Bufferbehandling ved hjertestans utenfor sykehus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Effekten av buffer på overlevelsen etter hjertestans utenfor sykehus ble undersøkt i en prospektiv, randomisert,dobbeltblind, kontrollert undersøkelse. 502 pasienter med asystoli eller ventrikkelflimmer der førstedefibrilleringsforsøk var mislykket, ble inkludert og fikk enten buffer 250 ml (Tribonat) eller placebo (0,9% NaCl). 87av 245 (36%) av pasientene i behandlingsgruppen ble innlagt i sykehus, og 24 (10%) ble utskrevet i live, mot 92 av 257(36%) og 35 (14%) i placebogruppen. Bare 16 av 502 pasienter hadde en arteriell alkalose ved ankomst til sykehus, ingenhadde et metabolsk baseoverskudd. Pasienter som ble gjenopplivet etter hjertestans utenfor sykehus hadde en metabolskacidose, men bruk av bufferløsning bedret ikke overlevelsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media