Utnyttelse av en dagkirurgisk operasjonsenhet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Produktiviteten i en operasjonsavdeling kan defineres som kirurgitid/arbeidstid for operasjonsstuens personale. Denneproduktivitetsfaktoren synker normalt med kortere operasjonstid fordi tiden mellom to operative inngrep ikke reduserestilsvarende. Ved den dagkirurgiske enhet tilknyttet Sentralsykehuset i Akershus ble det i 1993 foretatt 4,6 operasjonerper dag i 206 dager med en produktivitetsfaktor på 42% og en operasjonsstueutnyttelse på 66% (operasjonsstuetid bundettil enkeltpasienter/total operasjonsstuetid). Det gikk i gjennomsnitt 33 minutter (konfidensintervall 32-34 min) mellomde operative inngrep, som i gjennomsnitt varte i 44 minutter (42-46 min). Produktiviteten synes god sammenliknet medden sentrale operasjonsavdeling ved samme sykehus og amerikansk standard.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media