Feiladministrering av 50 mg racemisk adrenalin hos en to år gammel gutt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En to år gammel gutt fikk ved en feil en intravenøs injeksjon av 50 mg racemisk adrenalin, svarende til 1,8 mg kg

  -1

  av l-adrenalin. Blodtrykket steg til 160/105 mmHg, hjertefrekvensen til 160 slag i minuttet, og han utviklet lungeødem i løpet av de neste to timene. Han ble behandlet med nitroprussid-Na, glyserylnitrat, digitoksin, ble intubert og ventilert. Etter tre timer utviklet han hypotensjon, sannsynligvis grunnet nedregulering av det adrenerge reseptorsystem. Dette krevde infusjon av meget høye konsentrasjoner av katekolaminer i 72 timer. Pasienten utviklet nyresvikt med påfølgende nyretransplantasjon. Det var ellers ikke tegn til varige skader.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media