Feiladministrering av 50 mg racemisk adrenalin hos en to år gammel gutt

Dybvik T, Halvorsen P, Steen PA Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En to år gammel gutt fikk ved en feil en intravenøs injeksjon av 50 mg racemisk adrenalin, svarende til 1,8 mg kg-1 av l-adrenalin. Blodtrykket steg til 160/105 mmHg, hjertefrekvensen til 160 slag i minuttet, og han utviklet lungeødem i løpet av de neste to timene. Han ble behandlet med nitroprussid-Na, glyserylnitrat, digitoksin, ble intubert og ventilert. Etter tre timer utviklet han hypotensjon, sannsynligvis grunnet nedregulering av det adrenerge reseptorsystem. Dette krevde infusjon av meget høye konsentrasjoner av katekolaminer i 72 timer. Pasienten utviklet nyresvikt med påfølgende nyretransplantasjon. Det var ellers ikke tegn til varige skader.


Anbefalte artikler