Kan overlevelse ved uventet prehospital hjertestans i Norge bedres?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I Norge dør årlig minst 5000 personer plutselig og uventet utenfor sykehus. 80% av disse dødsfallene antas å skyldesventrikkelflimmer. Ettersom Utstein-registrering av uventet hjertestans ikke er implementert på nasjonalt nivå, erkunnskap om overlevelse mangelfull, men man antar at det er rom for betydelige forbedringer. Med utgangspunkt i etspesialistmøte på Utstein kloster 21.8. 1997 drøfter vi utfordringer og muligheter, særlig på bakgrunn av utviklingenav nye, halvautomatiske defibrillatorer som kan anvendes også av ikke-medisinsk personell. Det er konsensus ifagmiljøet om at defibrillering er en medisinsk prosedyre. Det gis tilrådinger om hvem som skal kunne defibrillere oghvor defibrillatorer bør være utplassert, om medisinsk kontroll, registrering av apparater og brukere, opplæring ogautorisering. Sentrale helsemyndigheter anbefales å etablere nasjonal registrering av hjertestans etter mønster avUtstein-møtets anbefalinger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media