Kan overlevelse ved uventet prehospital hjertestans i Norge bedres?

Steen PA, Juvkam PC Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I Norge dør årlig minst 5000 personer plutselig og uventet utenfor sykehus. 80% av disse dødsfallene antas å skyldes ventrikkelflimmer. Ettersom Utstein-registrering av uventet hjertestans ikke er implementert på nasjonalt nivå, er kunnskap om overlevelse mangelfull, men man antar at det er rom for betydelige forbedringer. Med utgangspunkt i et spesialistmøte på Utstein kloster 21.8. 1997 drøfter vi utfordringer og muligheter, særlig på bakgrunn av utviklingen av nye, halvautomatiske defibrillatorer som kan anvendes også av ikke-medisinsk personell. Det er konsensus i fagmiljøet om at defibrillering er en medisinsk prosedyre. Det gis tilrådinger om hvem som skal kunne defibrillere og hvor defibrillatorer bør være utplassert, om medisinsk kontroll, registrering av apparater og brukere, opplæring og autorisering. Sentrale helsemyndigheter anbefales å etablere nasjonal registrering av hjertestans etter mønster av Utstein-møtets anbefalinger.

Anbefalte artikler