Stanghelle JK

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stanghelle JK

Blaasvær S, Stanghelle JK
10.04.1999
Sammendrag Under rehabiliteringsopphold ved Beitostølen Helsesportsenter gjennomfører pasienter variert tilpasset fysisk aktivitet og fysioterapi inntil 4-5 timer daglig, i et miljø med allsidige...
Kjendahl A, Sällström S, Østen PE, Stanghelle JK, Borchgrevink CF
30.03.1998
Sammendrag Undersøkelsen er en ettårsoppfølging av 45 pasienter som deltok i en randomisert, kontrollert studie av effekt av akupunkturbehandling for hjerneslag i subakutt fase. Pasientene ble...
Jensen AE, Østen PE, Stanghelle JK
20.05.1997
Sammendrag Flere studier har vist at tidlig oppstart av målrettet og systematisert tverrfaglig rehabilitering bedrer pasientenes fremtidige funksjonsnivå. Organiseringen av hjerneslagbehandlingen er...
Strøm V, Nilsen R, Stanghelle JK
20.04.1997
Sammendrag Totalt 186 pasienter med sykmelding II på grunn av ryggsmerter ble fortløpende rekruttert fra Kristiansand trygdekontor for å delta i en ett års oppfølgingsundersøkelse av sykmelding,...
Wekre LL, Stanghelle JK, Lobben B, Øyhaugen S
10.02.1997
Sammendrag En kartlegging av norske poliopasienters medisinske og sosiale situasjon, samt deres behov for helsetjenester, ble foretatt ved hjelp av en spørreundersøkelse. Spørreskjemaet ble sendt til...
Stanghelle JK, Festvåg LV
10.02.1997
Sammendrag Vi presenterer en 3-5 års etterundersøkelse av 68 pasienter med postpoliosyndrom. De ble fortløpende innlagt i Sunnaas sykehus i perioden 1989-92. I alt 63 pasienter, 43 kvinner og 20 menn...