Polioskadede i Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En kartlegging av norske poliopasienters medisinske og sosiale situasjon, samt deres behov for helsetjenester, bleforetatt ved hjelp av en spørreundersøkelse. Spørreskjemaet ble sendt til 2392 polioskadede, hvorav de fleste varregistrert som medlemmer av Landsforeningen for Polioskadde. I alt var det 1449 personer (61%) i alderen 15-94 år(gjennomsnitt 57 år) som svarte. Av disse var 66% mellom 45 og 64 år. Av dem som svarte hadde de fleste erfart nyehelseproblemer. 85% angav muskelsvekkelse i tidligere poliorammet muskulatur, 58% angav nye svekkelser i tidligereuaffisert muskulatur, 57% hadde økt trettbarhet, 62% erfarte kuldeintoleranse, 64% angav økte smerter i muskler og 58%smerter i ledd. Deltakerne beskrev et økende hjelpebehov. Bare 17% var tilfreds med helsevesenet generelt, mens 67% avdem som hadde gjennomgått en tverrfaglig evaluering og rådgivning ved et sentralsykehus, var fornøyd. Studien indikereret åpenbart behov for å bygge opp ekspertise i multidisiplinær evaluering og behandling av pasienter med senskaderetter poliomyelitt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media