Fem års etterundersøkelse av pasienter med postpoliosyndrom

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi presenterer en 3-5 års etterundersøkelse av 68 pasienter med postpoliosyndrom. De ble fortløpende innlagt i Sunnaassykehus i perioden 1989-92. I alt 63 pasienter, 43 kvinner og 20 menn med gjennomsnittsalder 55 år ± 10 (1 SD), bleetterundersøkt poliklinisk med utfylling av spørreskjema og retest av lungefunksjon og fysisk arbeidskapasitet.

  Flertallet av pasientene opplevde at deres fysiske helsetilstand var forverret. Subjektive symptomer relatert tilpoliomyelitt var økt, de beskrev seg som mer funksjonshemmet, bruken av tekniske hjelpemidler og behovet forpersonhjelp hadde økt betydelig, og mange var gått over fra arbeid til trygd. Lungekapasiteten var lite forandret hosde fleste, mens den fysiske arbeidskapasitet var falt mer enn forventet med økende alder, delvis relatert til økendekroppsvekt. Flertallet av pasientene angav imidlertid at deres psykiske helsetilstand var uendret eller bedret, noe somkan skyldes vår intervensjon under første opphold.

  Undersøkelsen viser at denne pasientgruppen vil få et økende behov for tiltak på tverrfaglig og tverretatlig nivå,og det vil være nødvendig med planlegging av tilbud på alle nivåer i helsetjenesten, men kanskje spesielt i form avregionale kompetansesentre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media