Akupunktur ved hjerneslag

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Undersøkelsen er en ettårsoppfølging av 45 pasienter som deltok i en randomisert, kontrollert studie av effekt avakupunkturbehandling for hjerneslag i subakutt fase. Pasientene ble randomisert i to grupper, 24 pasienter i enakupunkturgruppe og 21 pasienter i en kontrollgruppe. Gruppene var sammenliknbare i forhold til kjønn, alder, side forhemisfærelesjon, tid fra hjerneslag til inklusjon i studien og tid for oppfølging.

  Pasientene ble fortløpende inkludert etter innleggelse i et rehabiliteringssykehus median 40 dager (15-71 dager)etter hjerneslaget. Alle pasienter fikk et omfattende tverrfaglig rehabiliteringsprogram. Akupunkturgruppen fikk itillegg akupunktur i seks uker.

  41 pasienter var tilgjengelige ett år etter behandlingsperioden; 21 pasienter i akupunkturgruppen og 20 ikontrollgruppen.

  Resultatene viste at akupunkturgruppen hadde en signifikant større bedring enn kontrollgruppen både for MotorAssessment Scale, Sunnaas ADL-indeks, Nottingham Health Profile og sosial situasjon, noe som indikerer bedre motoriskfunksjon, større grad av selvhjulpenhet og bedre livskvalitet både etter seks uker og etter ca. ett år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media