Akupunktur ved hjerneslag

Kjendahl A, Sällström S, Østen PE, Stanghelle JK, Borchgrevink CF Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Undersøkelsen er en ettårsoppfølging av 45 pasienter som deltok i en randomisert, kontrollert studie av effekt av akupunkturbehandling for hjerneslag i subakutt fase. Pasientene ble randomisert i to grupper, 24 pasienter i en akupunkturgruppe og 21 pasienter i en kontrollgruppe. Gruppene var sammenliknbare i forhold til kjønn, alder, side for hemisfærelesjon, tid fra hjerneslag til inklusjon i studien og tid for oppfølging.

Pasientene ble fortløpende inkludert etter innleggelse i et rehabiliteringssykehus median 40 dager (15-71 dager) etter hjerneslaget. Alle pasienter fikk et omfattende tverrfaglig rehabiliteringsprogram. Akupunkturgruppen fikk i tillegg akupunktur i seks uker.

41 pasienter var tilgjengelige ett år etter behandlingsperioden; 21 pasienter i akupunkturgruppen og 20 i kontrollgruppen.

Resultatene viste at akupunkturgruppen hadde en signifikant større bedring enn kontrollgruppen både for Motor Assessment Scale, Sunnaas ADL-indeks, Nottingham Health Profile og sosial situasjon, noe som indikerer bedre motorisk funksjon, større grad av selvhjulpenhet og bedre livskvalitet både etter seks uker og etter ca. ett år.

Anbefalte artikler