Sigurd Sparr

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigurd Sparr

Torgeir Engstad, Sigurd Sparr
03.05.2007
Georg Sager ble født 27. juli 1917 i Kristiansund, hvor han også døde 17. desember 2006. En pioner, et forbilde og en utrettelig forkjemper for geriatrien er borte. Han tok medisinsk embetseksamen i...
Sigurd Sparr
04.05.2005
Engedal, Knut Haugen, Per Kristian Demens Fakta og utfordringer. 413 s, tab, ill. Sem: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, 2004. Pris NOK 380 ISBN 82-8061-029-4 Engedal & Haugen kommer...
Sigurd Sparr
07.02.2012
Wyller, Torgeir Bruun Geriatri En medisinsk lærebok. 459 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011. Pris NOK 675 ISBN 978-82-05-41222-4 Dette er en moderne lærebok i geriatri på norsk. Det er nok...
Sigurd Sparr
17.09.2013
Lipton, Anne M. Marshall, Cindy D. The common sense guide to dementia for clinicians and caregivers 206 s, tab. Heidelberg: Springer, 2013. Pris EUR 30 ISBN 978-1-4614-4162-5 Målgruppen er først og...
Sigurd Sparr
02.06.2015
Lally, Frank Roffe, Christine Geriatric medicine An evidence-based approach. 221 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 25 ISBN 978-0-19-968964-4 Boken er ikke en lærebok i...
Sigurd Sparr
17.11.2015
Solheim, Kirsti V. Demensguiden Holdninger og handlinger i demensomsorgen. 3. utg. 354 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Pris NOK 499 ISBN 978-82-15-01983-3 Denne tredje utgaven er totalt...