Glimrende lærebok i geriatri

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Wyller, Torgeir Bruun

  Geriatri

  En medisinsk lærebok. 459 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011. Pris NOK 675

  ISBN 978-82-05-41222-4

  Dette er en moderne lærebok i geriatri på norsk. Det er nok ikke tilfeldig at det er Knut Laakes (1943 – 2003) etterfølger, som den ledende geriater i Norge, som nå også følger etter ham med en lærebok.

  Det har skjedd mye i geriatrien de siste årene. Ikke minst har faget utviklet seg til først og fremst å være diagnostikk og behandling av akutt sykdom hos eldre med sammensatte og kompliserte problemstillinger. Denne boken møter dette på en utmerket måte.

  Målgruppen er medisinstudenter og leger, men som det står i forordet, er den også skrevet for sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, sosionomer og andre som arbeider med geriatriske pasienter.

  Boken er bygd opp med en generell del med beskrivelse av faget, symptomer, undersøkelsesteknikk og tverrfaglig behandling. Deretter følger en mer spesiell del med omtale av de enkelte sykdomsgruppene.

  Forfatteren beskriver utfordringen ved at geriatrien omhandler så mye, og han prøver å begrense seg til det mer spesifikke geriatriske. Jeg synes han lykkes godt. Samtidig er det nesten utrolig hvor mye fakta og fornuftige vurderinger han har fått plass til på 459 sider. Han sier selv at det ikke er mulig å omtale alle sykdomstilstander grundig, og viser til mer omfattende lærebøker i indremedisin, psykiatri osv. Det fører til at man enkelte steder savner noe, f.eks. nevner han ikke, under omtale av hjertesvikt, kardial amyloidose som mulig årsak til hjertesvikt hos de aller eldste.

  Hvert lille kapittel innledes med en sykehistorie som forfatteren senere i kapitlet kommer tilbake til. Pasienten er for øvrig helt konsekvent omtalt som «hun».

  Han innleder med noen betraktninger om fagets plassering og avgrensning, og mener, som mange andre, at geriatrien er den generelle indremedisinens arvtaker, og understreker betydningen av at faget får plass og senger i sykehusene. Som naturlig er, er det også en omtale av biologisk aldring, det evidensbaserte kunnskapsgrunnlaget og de ulike tjenestemodellene som finnes.

  Det er i det hele tatt ikke lett å finne mangler. De enkelte tilstandene er godt beskrevet, og tabellene og illustrasjonene er gode. Forfatteren har skrevet alene, men har fått hjelp av sju kolleger til å lese flere av kapitlene. Språket er klart og lett.

  Dette er en svært nyttig bok som bør få plass på medisinske avdelinger og i allmennpraksis. Den vil også være nyttig som lærebok for medisinstudenter, og som oppslagsverk for andre interesserte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media