God lærebok om demens

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Engedal, Knut

  Haugen, Per Kristian

  Demens

  Fakta og utfordringer. 413 s, tab, ill. Sem: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, 2004. Pris NOK 380

  ISBN 82-8061-029-4

  Engedal & Haugen kommer nå med 3. utgave av sin lærebok om demens. Boken er betydelig utvidet i forhold til 2. utgave fra 1996. Det er kommet til flere nye kapitler, og andre kapitler er omarbeidet, utvidet og ajourført. Anne Brækhus, Arnfinn Eek, Øyvind Kirkevold, Aase-Marit Nygård og Ingun Ulstein deltar med egne bidrag.

  Boken henvender seg antakelig først og fremst til leger, medisinstudenter og andre helsearbeidere med særlig interesse for demens samt til dem som tar utdanning på feltet. Jeg tror også at boken kan være aktuell for andre spesielt interesserte, for eksempel pårørende som vil lese mer om sykdommen.

  Den er oversiktlig og inneholder greie tabeller, illustrasjoner og oversikter, til dels i farger. Dette gir den et tiltalende preg. Hovedbudskapet i en tekst er som oftest innrammet og presenteres som punkter og stikkord i en egen tabell. Språket er noe variabelt, som man jo kan vente seg med ulike forfattere. Av og til kan språket virke noe tungt. Det er en del mindre, litt irriterende skrivefeil her og der.

  I tillegg til en generell omtale av demenssykdommene, diagnostikk, behandling osv. er det egne kapitler om delirium, bruk av psykofarmaka, miljøtiltak, demens og bilkjøring, rettssikkerhet for personer med demens og vurdering av rettslig handlingsevne.

  Organisering og innhold i den kommunale omsorgstjeneste («tiltakskjeden») har fått et eget kapittel, det har også pårørendes situasjon. Slik sett er boken blitt temmelig fullstendig og dekker de fleste sidene ved demenssykdommene.

  Jeg setter et lite spørsmålstegn ved den innbyrdes vektingen av de forskjellige temaene. Det er en del gjentakelser, og hva som hører til psykologisk diagnostikk i forhold til medisinsk diagnostikk kan sikkert diskuteres. Jeg savner også i pårørendekapitlet en henvisning til frivillighetsapparatet og demensforeningene som er organisert i Demensforbundet i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

  Disse innvendingene er imidlertid småting som ikke ødelegger hovedinntrykket av at dette er en meget god, oppdatert og fullstendig oversikt over folkesykdommen demens. Boken anbefales til allmennleger og spesialister som arbeider med personer med demens samt til alle interesserte helsearbeidere!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media