Rune Blomhoff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: rune.blomhoff@medisin.uio.no

Avdeling for ernæringsvitenskap

Institutt for medisinske basalfag

Universitetet i Oslo

og

Kreftklinikken

Oslo universitetssykehus

Han har bidratt med idé og utforming, revisjon og godkjenning av manus.

Rune Blomhoff er professor og forskningsleder.

Artikler av Rune Blomhoff
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media