Rune Blomhoff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for ernæringsvitenskap

Institutt for medisinske basalfag

Universitetet i Oslo

og

Kreftklinikken

Oslo universitetssykehus

Han har bidratt med idé og utforming, revisjon og godkjenning av manus.

Rune Blomhoff er professor og forskningsleder.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

 

Ane Sørlie Kværner og Helene Harnæs har bidratt i like stor grad til denne artikkelen.

Artikler av Rune Blomhoff
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media