Roar Dyrkorn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Roar Dyrkorn

Roar Dyrkorn
22.05.2020
Legemiddelanalyser der pasienten er sin egen kontrollgruppe, er godt egnet for persontilpassing av legemiddelbehandling. Det har lenge vært enighet om viktigheten av legemiddelanalyser der det er...
Roar Dyrkorn, Ragnhild Bergene Skråstad, Trond Oskar Aamo
11.02.2019
Fosfatidyletanol (PEth) er en markør for alkoholinntak over tid. I vurdering av helsekrav i førerkortsaker bør man ikke støtte seg til én enkelt PEth-analyse eller denne markøren alene...
Roar Dyrkorn, Halvor Lundgaard, Charlotte Lorentze Stokes, Espen Molden, Olav Spigset
17.04.2018
Ole-Christian Walter Rutherford og kolleger skriver i en interessant artikkel om antidotbehandling ved bruk av direktevirkende orale antikoagulasjonsmidler ( 1 ). De nye DOAK-legemidlene er...
Rachel Aakerøy, Ragnhild Bergene Skråstad, Arne Helland, Thor Hilberg, Trond Aamo, Roar Dyrkorn, Olav Spigset
25.10.2016
Alkoholmisbruk har betydelige medisinske, sosiale og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Alkoholmarkører kan være et nyttig hjelpemiddel for å identifisere individer med overforbruk av alkohol, både i...
Halvor Lundgaard, Roar Dyrkorn, Charlotte Lorentze Stokes, Espen Molden, Olav Spigset
11.10.2016
De nye antikoagulasjonsmidlene – som på engelsk betegnes «non-vitamin K oral anticoagulants» og på norsk forkortes NOAK eller DOAK – er i de senere år blitt tatt i bruk i stadig økende grad. I...
Roar Dyrkorn
16.11.2006
Arne Høiseth kommenterer mitt innlegg med at jeg skulle stille meg helt uforstående til at noen krever å få se den vitenskapelige dokumentasjonen som viser effekten av generika, i dette tilfellet...
Roar Dyrkorn
05.10.2006
De av oss som så Dagsrevyen 2.8. 2006, ble der opplyst om at «norske leger er i harnisk … nektes innsyn i viktig dokumentasjon. Leger vet ikke hvordan den medisinen de skriver ut til pasienter med...
Roar Dyrkorn, Pål-Didrik Hoff Roland
23.04.2013
Det er positivt at apotekene tar sin informasjonsplikt på alvor og i denne sammenheng er oppmerksomme på nye legemidler generelt og antikoagulantia spesielt. Vår hensikt var ikke å skrive en...
Roar Dyrkorn, Ketil Arne Espnes
04.03.2011
Stadig flere medisinske tilstander kan behandles, mange av dem med legemidler. Bivirkninger og feil ved disse er svært vanlig, og samordning av medisinlister mellom ulike behandlingsnivå har vist seg...
Roar Dyrkorn, Arne Reimers, Ludvig Johannessen, Olav Spigset
18.03.2011
På landsbasis blir det hvert år analysert hundretusener av urinprøver for å påvise inntak av rusmidler og legemidler med ruspotensial. Hovedandelen av disse prøvene kommer fra sentre for...
Roar Dyrkorn
27.11.2012
Vi takker Arne Reimers og medforfattere for kommentarartikkelen om dosegrensene i veilederen for utfylling av helseattest for førerkort – IS-1437 ( 1 ). Dette er betimelige kommentarer som klart...
Roar Dyrkorn, Pål-Didrik Hoff Rolan
19.03.2013
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 390 – 1 I Tidsskriftet nr. 4/2013 side 390 var de to øverste tallene i venstre y-akse i figuren feil. I tillegg hadde alle tallene p...
Roar Dyrkorn, Pål-Didrik Hoff Roland
19.02.2013
De nye antikoagulasjonsmidlene, faktor II-hemmeren dabigatran (Pradaxa) og faktor X-hemmerne rivaroksaban (Xarelto) og apiksaban (Eliquis), representerer et nytt behandlingsprinsipp og er...
Roar Dyrkorn
19.03.2013
Det ligger an til forvirring når Kristian F. Hansen anmelder boken Prescribed i Tidsskriftet nr. 2/2013. Mot slutten skriver han om den fremtidige utvikling at «det er opplagt i Norge at for eksempel...