Roar Dyrkorn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: roar.dyrkorn@stolav.no

Roar Dyrkorn er spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakologi. Han er nå selvstendig næringsdrivende. Han arbeider som vikar i allmennpraksis og driver undervisning og sakkyndighetsarbeid.

Artikler av Roar Dyrkorn
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media