Piene H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Piene H

Piene H
20.10.1998
Det er nå 11 år siden det såkalte Lønning I-utvalget kom med sine første anbefalinger om hvordan prioritering bør skje i den norske helsetjenesten (1). Med ventelisteforskriften (2) som kom noen år...
Piene H
20.02.1998
Sammendrag De fleste vil være enige i at det er rom for kvalitetsheving i våre sykehus. Den siste tids avsløringer av dårlig behandlingskvalitet og alvorlige mangler ved utstyr o.l. har opprørt alle...
Piene H, Grimnes S
28.02.1997
De totale driftsutgifter for somatiske sykehus i Norge beløper seg til ca. 20 milliarder kroner årlig. Ca. 3%, dvs. 600 millioner kroner, antas å bli brukt til medisinsk utstyr og utstyrsvedlikehold...
Kristoffersen M, Piene H
30.01.1997
Sammendrag En arbeidsgruppe nedsatt av Statens helsetilsyn utarbeidet et skåreskjema til bruk ved tildeling av ventelistegaranti. Skåreskjemaet vektla kriterier bygd på Lønningutvalgets innstilling...
Kristoffersen M, Piene H
30.01.1997
Sammendrag Lønningutvalget kom med sin innstilling om prioritering innen helsevesenet i 1987. Det delte prioriteringene inn i fem nivåer. Annenprioritet skulle være for tiltak som er nødvendige i den...
Åbyholm G, Riise G, Melsom MN, Piene H, Gulbrandsen I
30.01.1997
Sammendrag Artikkelen baserer seg på en spørreundersøkelse om karakteristika ved pasienter som har ventet mer enn fem måneder på garantibehandling ved ortopedisk avdeling. Grensen fem måneder ble...
Piene H, Hauge HK, Nyen PA
30.01.1997
Sammendrag Den såkalte ventelistegarantien, dvs. at pasienter i prioritetsgruppe 2 skal være gitt behandling senest etter seks måneder, har vært vanskelig å innfri og en kilde til uro i...