Ventetidsgarantien og garantibrudd

Åbyholm G, Riise G, Melsom MN, Piene H, Gulbrandsen I Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Artikkelen baserer seg på en spørreundersøkelse om karakteristika ved pasienter som har ventet mer enn fem måneder på garantibehandling ved ortopedisk avdeling. Grensen fem måneder ble valgt fordi vi ønsket å se hva som karakteriserte pasienter som stod i fare for å oppleve garantibrudd. Respondentene bestod av 917 garantipasienter og deres henvisende leger. Pasienter og henvisende leger ble trukket ut fra tre sykehus med lange ventelister og to sykehus med korte for å få et representativt utvalg. 61% svarte at de hadde ventet over seks måneder på behandling (dvs. opplevd garantibrudd). 11% hadde ikke lenger noe ønske om å få behandling, to tredeler var ikke interessert i et tilbud ved annen institusjon om slikt tilbud ble gitt. 33% av de henvisende leger mente det var rimelig at pasienten fortsatt ventet. 61% av pasientene hadde ikke fått tildelt time for undersøkelse/behandling ved sykehuset. 22% av pasientene oppgav at de var trygdet på grunn av sykdommen de stod på venteliste for. Undersøkelsen viser at mange av pasientene som stod i fare for å oppleve garantibrudd, var såpass velfungerende og så lite hemmet av sin sykdom at de strengt tatt ikke skulle hatt garanti.

Anbefalte artikler