Ventetidsgarantien og garantibrudd

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Artikkelen baserer seg på en spørreundersøkelse om karakteristika ved pasienter som har ventet mer enn fem måneder pågarantibehandling ved ortopedisk avdeling. Grensen fem måneder ble valgt fordi vi ønsket å se hva som karakterisertepasienter som stod i fare for å oppleve garantibrudd. Respondentene bestod av 917 garantipasienter og deres henvisendeleger. Pasienter og henvisende leger ble trukket ut fra tre sykehus med lange ventelister og to sykehus med korte for åfå et representativt utvalg. 61% svarte at de hadde ventet over seks måneder på behandling (dvs. opplevd garantibrudd).11% hadde ikke lenger noe ønske om å få behandling, to tredeler var ikke interessert i et tilbud ved annen institusjonom slikt tilbud ble gitt. 33% av de henvisende leger mente det var rimelig at pasienten fortsatt ventet. 61% avpasientene hadde ikke fått tildelt time for undersøkelse/behandling ved sykehuset. 22% av pasientene oppgav at de vartrygdet på grunn av sykdommen de stod på venteliste for. Undersøkelsen viser at mange av pasientene som stod i fare forå oppleve garantibrudd, var såpass velfungerende og så lite hemmet av sin sykdom at de strengt tatt ikke skulle hattgaranti.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media