Ventelistegaranti og køer i helsevesenet

Piene H, Hauge HK, Nyen PA Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Den såkalte ventelistegarantien, dvs. at pasienter i prioritetsgruppe 2 skal være gitt behandling senest etter seks måneder, har vært vanskelig å innfri og en kilde til uro i helsepolitikken. I forbindelse med ønsker om å reformere garantiordningen er det utført en studie av kapasitetsforholdene ved norske sykehus, basert på køteoretiske analyser og modellberegninger. Et resultat var at hvis en slik garanti skal kunne innfris, må man drastisk minske antall pasienter i køen og heve behandlingskapasiteten. Denne artikkelen bringer resonnementer og beregninger knyttet til helsekøene for å vise noe av grunnlaget en helsepolitikk som vil ta sikte på å redusere køproblemene, må bygge på.

Anbefalte artikler