Ventelistegaranti og køer i helsevesenet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Den såkalte ventelistegarantien, dvs. at pasienter i prioritetsgruppe 2 skal være gitt behandling senest etter seksmåneder, har vært vanskelig å innfri og en kilde til uro i helsepolitikken. I forbindelse med ønsker om å reformeregarantiordningen er det utført en studie av kapasitetsforholdene ved norske sykehus, basert på køteoretiske analyser ogmodellberegninger. Et resultat var at hvis en slik garanti skal kunne innfris, må man drastisk minske antall pasienteri køen og heve behandlingskapasiteten. Denne artikkelen bringer resonnementer og beregninger knyttet til helsekøene forå vise noe av grunnlaget en helsepolitikk som vil ta sikte på å redusere køproblemene, må bygge på.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media