Å heve kvaliteten på våre sykehus - en ny giv må til!

Piene H Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


De fleste vil være enige i at det er rom for kvalitetsheving i våre sykehus. Den siste tids avsløringer av dårlig behandlingskvalitet og alvorlige mangler ved utstyr o.l. har opprørt alle. Slik har det vært i lange tider, og man har laget handlingsplaner, skrevet brev og klaget for døve politikerører. Angående kvalitetsutvikling, som det har vært snakket lenge om, mangler man nå et samlende initiativ overfor det norske helsevesen. Virkemidlene kan være flere, ett er et sett definerte krav som sykehusene regelmessig må vise at de tilfredsstiller. Et annet er å kreve at sykehusene må vise hva man har av klinisk relevante resultater. Så kunne man ha revisjonssystemer - man kunne kalle det tilsyn eller akkreditering eller hva man ville - og bygge på relevante internasjonale og nasjonale erfaringer mht. hva som er effektive incitamenter for kvalitetsutvikling. Eller skal man her på berget fortsette på en “norsk” vei som åpenbart ikke fungerer?

Anbefalte artikler