Kriterier for å få ventelistegaranti

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En arbeidsgruppe nedsatt av Statens helsetilsyn utarbeidet et skåreskjema til bruk ved tildeling av ventelistegaranti.Skåreskjemaet vektla kriterier bygd på Lønningutvalgets innstilling fra 1987, Sosial- og helsedepartementetsveiledningsmateriale om hvilke grupper som i dag skal ha ventelistegaranti og Stortingsmelding nr. 50, 1993-94. Flereurologiske, gynekologiske, ortopediske og øre-nese- halsavdelinger brukte skjemaet til å prioritere 40 ulikesykehistorier. Bruk av skåreskjemaet gav ikke større overensstemmelse i vurderingene enn om man ikke brukte dette, ogdet var stor uenighet om de enkelte pasientene skulle ha ventelistegaranti eller ikke.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media