Kriterier for å få ventelistegaranti

Kristoffersen M, Piene H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En arbeidsgruppe nedsatt av Statens helsetilsyn utarbeidet et skåreskjema til bruk ved tildeling av ventelistegaranti. Skåreskjemaet vektla kriterier bygd på Lønningutvalgets innstilling fra 1987, Sosial- og helsedepartementets veiledningsmateriale om hvilke grupper som i dag skal ha ventelistegaranti og Stortingsmelding nr. 50, 1993-94. Flere urologiske, gynekologiske, ortopediske og øre-nese- halsavdelinger brukte skjemaet til å prioritere 40 ulike sykehistorier. Bruk av skåreskjemaet gav ikke større overensstemmelse i vurderingene enn om man ikke brukte dette, og det var stor uenighet om de enkelte pasientene skulle ha ventelistegaranti eller ikke.

Anbefalte artikler