Øyvind Sæbø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind Sæbø

Øyvind Sæbø
17.06.2004
Utgjør sykehuslegenes lønnsoppgjør for 2002 og 2003 en trussel mot pasientbehandlingen? Er lønnsøkningen hovedårsak til foretakenes underskudd? Avtalen er et resultat av enighet mellom partene...
Øyvind Sæbø
26.08.2004
Det er ikke behov for særlige begrensninger i forskrivningsrett for leger over 75 år, mener Legeforeningen. Det er ikke dokumentert at leger mellom 67 og 75 år driver mindre forsvarlig enn...
Øyvind Sæbø
10.08.2002
Innlegget fra Lars E. Gleditsch viser utvilsomt at foreningen står overfor store utfordringer på flere plan når en større andel av lønnen skal forhandles lokalt. Gleditsch spør om ikke avlønningen...
Øyvind Sæbø, Anne Kjersti Befring
10.05.2002
Staten ved Rikstrygdeverket hevdet at trygden kunne kreve tilbake urettmessig utbetalt refusjon uavhengig av om legene hadde vært i aktsom god tro med hensyn til sin rett til refusjon. Høyesterett la...
Øyvind Sæbø
03.02.2005
Det er grunn til å regne med at revisjon av overenskomsten for sykehuslegene vil innebære krevende forhandlinger. 12.1. i år overleverte Legeforeningen kravene i A2-delen av overenskomsten i...
Øyvind Sæbø
21.04.2005
Gjeldende godkjenningsordning for medisinske laboratorier og røntgenvirksomheter er ikke et effektivt virkemiddel for en nasjonal fordeling av ressursene. Legeforeningen er sterkt opptatt av kravet...
Øyvind Sæbø
16.06.2005
Etter langvarige og krevende forhandlinger om revisjon av den sentrale forbundsvise A2-overenskomsten er Legeforeningen og NAVO enige om å prolongere avtalen med noen mindre endringer. Endringene er...