Enighet om A2-forhandlingene

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Etter langvarige og krevende forhandlinger om revisjon av den sentrale forbundsvise A2-overenskomsten er Legeforeningen og NAVO enige om å prolongere avtalen med noen mindre endringer.

  Endringene er begrenset til dem som følger av forliket om enkelte rettstvister som ble inngått 10.3. 2005. Saken ble behandlet i Legeforeningens sentralstyre 11. mai, og sentralstyret vedtok å slutte seg til protokollen. Endelig protokoll ble undertegnet 12. mai. A2-avtalen som en helt vesentlig del av legenes avtalesystem, er befestet og videreført.

  Overenskomsten vil stå uendret ut 2006 med unntak av at det er enighet om en mellomårsklausul som tilrettelegger for sentrale forhandlinger tidlig i 2006. Ved denne avtaleinngåelsen ble det endelig lagt til rette for at legene kunne komme i gang med lønnsforhandlingene ute på de respektive foretakene. Forhandlingene startet opp kort tid etter landsstyremøtet og forutsettes å være ferdig før sommerferien.

  Det ble avholdt informasjonsmøte for de foretakstillitsvalgte før B-dels forhandlingene startet opp.

  Kommunesektoren i havn

  Kommunesektoren i havn

  De sentrale forhandlingene i forbindelse med årets tariffoppgjør er avsluttet for kommunesektoren og Oslo kommune. Oppgjørene har en samlet ramme på ca. 3,5 %.I KS-området ble det gitt et flatt tillegg på kr 2 000 fra 1.5. 2005, samtidig som minstelønnssatsene for forskjellige ansiennitetsbaserte nivåer ble hevet tilsvarende tillegget og det tillegget som ble gitt fra 1.1. 2005.

  Reguleringen gjelder ingen av Legeforeningens medlemmer som skal få sin lønnsregulering fastsatt ved lokale forhandlinger.

  I Oslo kommune ble det gitt et flatt tillegg på 1,40 % fra 1.5. 2005, men allikevel slik at tillegget er på minst kr 4 000. Akademikerne beklager at arbeidsgiver ikke fant rom for å sette av midler til lokale forhandlinger i bydelene, men har allikevel anbefalt resultatet.

  Vedtaksfrist var 26.5. 2005. Forhandlingene i staten ble brutt og oppgjøret gikk til mekling med oppstart 23.5. 2005.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media