Øystein Flesland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øystein Flesland

Tine Torsvik Steinsvåg, Tomislav Dimoski, Bjarte Gees Solheim, Øystein Flesland
08.10.2018
Transfusjoner er en viktig del av spesialisert behandling i norsk helsevesen. Ved store, akutte blødninger kan blod være livreddende. Transfusjon muliggjør avansert, livreddende eller livsforlengende...
Øystein Flesland
28.02.2002
Aferese brukes i pasientbehandling og ved blodgivning. Ved aferese kobles pasient eller blodgiver til en maskin som separerer blodet i dets bestanddeler. Den eller de delene man ønsker å ta ut,...
Øystein Flesland, Annika Bengtsson
10.05.2001
Blodtapping er fortsatt vanlig behandling for enkelte sykdommer som for eksempel hemokromatose og polycytemi. Mange pasienter tappes ved hematologiske seksjoner/avdelinger, og basert på bruk av takst...
Øystein Flesland, Bjarte G. Solheim
30.08.2001
Føre var-prinsippet er viktig når vi står overfor utfordringer der vi ikke har oversikt over alle konsekvensene (1). Samtidig må vi spørre oss: Når er det gjort nok for å ivareta befolkningens...
Tor Hervig, Øystein Flesland, Tine Torsvik Steinsvåg, Sigurd Bj. Humerfelt, Kjellfrid Laugaland, Sigved Gramstad, Olaf Johan Hartmann-Johnsen
30.04.2000
Nye spesialister Godkjent i sentralstyrets møte 24.3. 2000...
Øystein Flesland, Bjarte G. Solheim
10.09.2000
Smitterisikoen for virussykdommer som HIV-infeksjon og hepatitt er lav i den vestlige verden. Likevel innføres stadig nye obligatoriske tester, etter press fra pasientgrupper og påbud fra...
Pål A. Jenum, Petter Søberg, Hamid B. Maal, Øystein Flesland
22.09.2005
Ingen pasienter innlagt i sykehus i dag unngår at det blir tatt prøver til medisinsk-biokjemiske analyser under oppholdet. Resultatene fra disse analysene er i mange tilfeller avgjørende for at man...
Pål A. Jenum, Øystein Flesland, Hans Blystad, Inger Sofie Samdal Vik, Tor Hervig, Arild Mæland, Gunnar Sæter
22.04.2010
I oktober 2007 mottok Folkehelseinstituttet et varsel fra medisinsk poliklinikk ved sykehus A om at det var påvist syfilisantistoffer hos en for dem ny blodgiver. Av meldingen fremgikk det at...