Øystein Flesland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Helsedirektoratet

Forfatterbidrag: idé, utforming/design, analyse og tolking av data, litteratursøk, utarbeiding og godkjenning av manuskriptet.

Øystein Flesland er dr.med., spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin og seniorrådgiver.

Artikler av Øystein Flesland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media