Øystein Flesland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Helsedirektoratet

Han har bidratt med idé, utforming/design og godkjenning av innsendte manus.

Øystein Flesland er dr.med., spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin og seniorrådgiver.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Øystein Flesland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media