Ole Kristian Losvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Kristian Losvik

Ole Kristian Losvik
03.09.2013
The path through the residency feels like running as fast as possible from one trench to another to avoid being shot. Being a foundation doctor means being exposed to an experimental form of learning...
Ole Kristian Losvik
15.10.2013
Jo mer tid folk føler de bruker på Facebook, dess dårligere har de det, viser en ny studie. Sosiale medier har endret hvordan vi kommuniserer med hverandre. Over en milliard mennesker bruker nå det...
Ole Kristian Losvik
25.06.2013
Akutt lungeskade etter blodtransfusjon er den vanligste årsaken til transfusjonsrelaterte dødsfall i USA. Restriktiv bruk av blodprodukter er viktig for å unngå tilstanden. En oversiktsartikkel om...
Ole Kristian Losvik
03.09.2013
Veien gjennom turnustjenesten føles som å løpe raskest mulig mellom skyttergravene for å unngå å bli skutt. Å være turnuslege er en eksperimentell læringsform. Fra dag til dag prøver jeg forskjellige...
Ole Kristian Losvik
03.09.2013
I intensivavdelinger der bakvakten oppholder seg på sykehuset om natten, er det ikke høyere pasientoverlevelse enn i avdelinger der bakvakten sover hjemme. Illustrasjonsfoto Thinkstockphoto I en...
Ole Kristian Losvik
03.09.2013
Én av seks av kvinner som ble henvist til ortopedisk poliklinikk på grunn av fraktur rapporterte at de hadde vært utsatt for vold fra sin partner. En studie som nylig er publisert i The Lancet...
Ole Kristian Losvik
09.04.2013
Ny turnuslegeordning er på plass og frustrerte unge leger og medisinstudenter lurer på hvordan tjenesten blir. Hvorfor diskuterer ingen hva tjenesten skal inneholde? Det er slutt på trekningsbasert...
Ole Kristian Losvik
28.05.2013
Ved å spørre pårørende om de ønsker å være til stede under hjertelunge-redning ved hjertestans kan risikoen for posttraumatisk stress-syndrom reduseres. Illustrasjonsfoto Istockphoto I en fransk...
Ole Kristian Losvik
11.06.2013
Kirurgiske randomiserte studier rapporteres med høyere kvalitet i medisinske tidsskrifter enn i kirurgiske. En gruppe nederlandske forskere har analysert 327 randomiserte studier med kirurgiske...
Ole Kristian Losvik
29.10.2013
Pasienter med akutt kolecystitt som ble operert akutt, fikk færre komplikasjoner og hadde kortere liggetid enn pasienter som ble operert på et senere tidspunkt. Illustrasjonsfoto NTB scanpix...
Ole Kristian Losvik
19.03.2013
En restriktiv transfusjonspraksis gir høyere overlevelse enn en liberal praksis ved akutt gastrointestinal blødning. Illustrasjonsfoto NTB scanpix I en studie som nylig er publisert i New England...
Ole Kristian Losvik
06.08.2013
Å trene på laparoskopiske inngrep med simulering gir gode resultater, og enkle treningsbokser gir nesten like gode resultater som avansert simuleringsutstyr. Operasjoner og prosedyrer som utføres med...
Ole Kristian Losvik
01.10.2013
Tidlig kirurgi etter mellomstore hjerneblødninger gir ikke bedre funksjonsnivå etter seks måneder enn konservativ behandling. Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix Hjerneblødninger som...
Ole Kristian Losvik
01.10.2013
Tidlig behandling med acetylsalisylsyre og klopidogrel etter mindre hjerneslag kan redusere risikoen for nytt slag de første tre månedene. Figur 1 Overlevelsesanalysen viser sannsynligheten for at...
Ole Kristian Losvik
07.05.2013
Forsøkspersoner med et ekstra inntak av olivenolje eller nøtter fikk redusert risiko for kardiovaskulær sykdom. Illustrasjonsfoto Istockphoto I en spansk studie ble personer med type 2-diabetes eller...
Ole Kristian Losvik
07.05.2013
Da hun hadde bestått en opptaksprøve på kunstlinjen, begynte moren å gråte – av skuffelse. Christine Laine ble lege og sjefredaktør for Annals of Internal Medicine i stedet. Foto Ole Kristian Losvik...
Ole Kristian Losvik
02.09.2014
En studie med over 800 norske leger viser at ansettelsesformen har stor betydning for sykefraværet. Privatpraktiserende spesialister og fastleger har lavest fravær. Leger har lavt sykefravær. Og det...
Ole Kristian Losvik
25.03.2014
Ghaemi, Nassir On depression Drugs, diagnosis, and despair in the modern world. 232 s. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2013. Pris USD 25 ISBN 978-1-4214-0933-7 Når er depresjon...
Ole Kristian Losvik
28.10.2014
Southwell, Brian G. Social networks and popular understanding of science and health Sharing disparities. 137 s, tab, ill. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2013. Pris USD 25ISBN 978-...
Ole Kristian Losvik
16.09.2014
Har du mistet oversikten over hvor du la den fine oversiktsartikkelen du kom over mens du satt hjemme og surfet? Eller har du lyst til å ha biblioteket med deg på nettbrettet? Programmet lager...