Godt om når det går galt

Ole Kristian Losvik Om forfatteren
Artikkel

Mesel, Terje

Når noe går galt

Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten. 269 s. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2014. Pris NOK 366

ISBN 978-82-02-44427-3

Få går gjennom legelivet uten at noe går galt. Før eller siden vil de fleste av oss oppleve å føle enten ansvar, skam eller skyld for en uheldig hendelse. Derfor var det interessant å lese en bok om nettopp dette.

Første del går med til begrepsavklaring og teoretiske perspektiver. En ganske viktig del, som danner et språk for den videre diskusjonen. Boken baserer seg på en rekke intervjuer med helsepersonell, der ni historier blir presentert og analysert. Variasjonen i historiene gjør at mange vil finne sin rolle, og uansett sitter man fort igjen med følelsen av at dette kunne like gjerne vært meg.

Målgruppen er helsepersonell, dem som utdanner seg til det, og deres ledere. Den retter seg også mot dem som jobber med pasientklager og skader. Jeg tror også makthavere og helsejournalister vil kunne få nyttig innsikt av å lese denne boken.

Forfatteren går inn på sentrale elementer ved det å være lege – hva vi kan forvente av andre, men også hva vi kan forvente av oss selv. Bokens styrke er at den balanserer et konkret og et teoretisk perspektiv på hvordan det går galt i vårt moralske minefelt.

Ansvar, skyld, skyldfølelse og skam. Ingen av begrepene er enkle, og både kolleger, sjefer, tilsynsmyndigheter, pasienter og pressen sliter med å skille dem. Men først og fremst er det fort gjort å rote det til for seg selv. Og som forfatteren skriver godt om, så er det ikke gitt at noen hjelper deg å sortere hvis ikke du sier fra selv. Boken er derfor velkommen og vil kunne hjelpe både dem som selv kommer i en slik situasjon, og dem som har en kollega som gjør det.

Det kan fort bli mye fokus på å være flink lege, derfor anbefales denne boken for dem som vil at vi også skal være gode kolleger.

Anbefalte artikler