Ole Kristian Losvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Kristian Losvik

Ole Kristian Losvik
19.08.2014
16. juni behandlet Stortinget forslaget til ny pasientjournallov. Loven har som formål å legge til rette for bedre kommunikasjon og åpner for felles journalsystemer. Den nye pasientjournalloven har...
Ole Kristian Losvik
30.09.2014
I et leserinnlegg i Dagbladet forsvarer sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen Mads Gilbert og Erik Fosses arbeid og ytringer. – Humanitært og samfunnsmedisinsk arbeid er i sin natur politisk, sier han...
Ole Kristian Losvik
02.09.2014
En studie med over 800 norske leger viser at ansettelsesformen har stor betydning for sykefraværet. Privatpraktiserende spesialister og fastleger har lavest fravær. Leger har lavt sykefravær. Og det...
Ole Kristian Losvik
25.03.2014
Ghaemi, Nassir On depression Drugs, diagnosis, and despair in the modern world. 232 s. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2013. Pris USD 25 ISBN 978-1-4214-0933-7 Når er depresjon...
Ole Kristian Losvik
28.10.2014
Southwell, Brian G. Social networks and popular understanding of science and health Sharing disparities. 137 s, tab, ill. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2013. Pris USD 25ISBN 978-...
Ole Kristian Losvik
21.04.2015
Mesel, Terje Når noe går galt Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten. 269 s. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2014. Pris NOK 366 ISBN 978-82-02-44427-3 Få går gjennom legelivet uten at...
  •