Ole Kristian Losvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Kristian Losvik

Ole Kristian Losvik
28.10.2014
Southwell, Brian G. Social networks and popular understanding of science and health Sharing disparities. 137 s, tab, ill. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2013. Pris USD 25ISBN 978-...
Ole Kristian Losvik
16.09.2014
Har du mistet oversikten over hvor du la den fine oversiktsartikkelen du kom over mens du satt hjemme og surfet? Eller har du lyst til å ha biblioteket med deg på nettbrettet? Programmet lager...
Ole Kristian Losvik
14.01.2014
I en helt fersk høyesterettsdom drøftes rekkevidden av legers taushetsplikt. Legen gnidde en pose med narkotika mellom hendene for å ødelegge spor av DNA fra pasienten. Han er nå frifunnet i tre...
Ole Kristian Losvik
29.04.2014
200 år er gått siden 1814, og det blir mange festtaler. Dette er ikke en av dem. Jeg har trodd leger hadde gode ytringsmuligheter, men mer og mer slår det meg at det ikke er tilfellet. Nær halvparten...
Ole Kristian Losvik
05.08.2014
Et snedig teknisk format gir deg muligheten til å følge ditt selvvalgte utvalg av medisinske tidsskrifter. Eksempel på oversiktsbilde i en RSS-leser. Legg merke til at sammendragene blandes uavhengig...
Ole Kristian Losvik
21.04.2015
Mesel, Terje Når noe går galt Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten. 269 s. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2014. Pris NOK 366 ISBN 978-82-02-44427-3 Få går gjennom legelivet uten at...
  •