NY PASIENTJOURNALLOV PÅ VEI

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  16. juni behandlet Stortinget forslaget til ny pasientjournallov. Loven har som formål å legge til rette for bedre kommunikasjon og åpner for felles journalsystemer.

  Den nye pasientjournalloven har som formål å gjøre det enklere å dele helseopplysninger. Det har skapt debatt. Foto: NTB…
  Den nye pasientjournalloven har som formål å gjøre det enklere å dele helseopplysninger. Det har skapt debatt. Foto: NTB scanpix

  I all hovedsak er loven en videreføring av dagens lovgivning, men det blir en egen lov rundt pasientjournalene. Dette er i dag regulert i helseregisterloven, men skal skilles ut.

  Bedre kommunikasjon

  Bedre kommunikasjon

  Dagens system med allmennpraksisjournal og atskilt legevaktjournal samt manglende tekniske muligheter for utveksling av journalopplysninger mellom sykehus gjør at relevante helseopplysninger blir liggende uten at behandlere har tilgang på opplysningene.

  Mange av oss har erfaringer med at notater, prøver og røntgenbilder sendes med drosje, telefaks, MMS, e-post eller leses opp over telefon. Mange pasienter behandles nå i flere omsorgsnivåer og på flere sykehus for samme sykdomstilfelle, og det gjør at tilgjengelig informasjonsutveksling er blitt enda viktigere. Den nye loven åpner for enklere og tryggere løsninger.

  Blant formålene med den nye pasientjournalloven er nettopp å legge til rette for mer informasjonsdeling. Relevante og nødvendige opplysninger skal være tilgjengelige for helsepersonell når det er nødvendig for å gi pasienten best mulig helsehjelp. Opplysningene skal være tilgjengelige uavhengig av hvor pasienten tidligere har mottatt helsehjelp.

  Bekymring om personvern

  Bekymring om personvern

  Lovforslaget har skapt sterke diskusjoner, og mange har gått ut i sterke ordelag og advart mot nedbryting av personvernet.

  Den foreslåtte sammenslåingen av flere journaler kan føre til at enorme mengder personopplysninger vil kunne bli tilgjengelig for langt flere. Og med dagens systemer for tilgangsstyring har Datatilsynet avdekket svakheter ved en rekke tilsyn.

  Helsetilsynet var kritiske i sin uttalelse og skriver at «endringen utgjør en betydelig fare for sikkerheten til opplysningene for hver enkelt pasient».

  Overlegeforeningen ga også et svært kritisk svar: «I praksis blir alle opplysninger fra alle registreringer tilgjengelig for alle behandlere på alle behandlingssteder til alle tider der pasienten skal motta helsehjelp.»

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media