Olav Sletvold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Sletvold

Olav Sletvold
01.02.2007
A., Myskja Den siste song Sang og musikk som støtte i rehabilitering og lindrende behandling. 253 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2006. Pris NOK 329 ISBN 82-7674-951-8 Dette er en fagbok om...
Olav Sletvold
05.01.2006
Foto privat Ved Legeforeningens 100-årsjubileum for 25 år siden var spesialiteten geriatri bare seks år gammel. Norsk geriatrisk forening ble stiftet 1.11. 1973 på et møte ved Ullevål sykehus...
Olav Sletvold
22.01.2004
Pettersen, Anne Marie Laake, Knut Hukommelsevansker, angst og depresjon hos hjemmeboende eldre 77 s, ill, tab. Oslo: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, 2003. Pris NOK 150 ISBN 82-8061-017-0...
Torgeir Bruun Wyller, Olav Sletvold
20.02.2002
I dette nummer av Tidsskriftet starter en artikkelserie om geriatri. Noen av de særegne utfordringer som gamle pasienter byr på kan samles under fire hovedpunkter: For det første frembyr gamle gjerne...
Erik Rødevand*, Olav Sletvold, , Kristin Thorseng Kvande
21.10.2004
Allopurinol anvendes ved tilstander som gir forhøyet urinsyrenivå og er et legemiddel som vanligvis tåles godt. Bivirkninger fra huden forekommer hyppigst. Hypersensitivitetsreaksjoner kan være...
Olav Sletvold
09.12.2014
«Yes, think it; wish it, will it even – but do it?» Pharmacotherapy in elderly patients is a challenging practice National and international guidelines exist for the treatment of most diseases, but...
Olav Sletvold
09.12.2014
«Yes, think it; wish it, will it even – but do it?» Pharmacotherapy in elderly patients is a challenging practice National and international guidelines exist for the treatment of most diseases, but...
Olav Sletvold
09.12.2014
«Ja, tenke det; ønske det; ville det med; – men gjøre det?» Farmakoterapi hos eldre pasienter er en krevende øvelse For de fleste enkeltsykdommer finnes både nasjonale og internasjonale...
Lars Gunnar Johnsen, Leiv Otto Watne, Frede Frihagen, Jorunn Lægdheim Helbostad, Anders Prestmo, Ingvild Saltvedt, Olav Sletvold, Torgeir Bruun Wyller
24.03.2015
Om lag 9 000 personer i Norge får et brudd i øvre femurende hvert år. Denne pasientgruppen er sårbar – med mange komorbide tilstander, høyt legemiddelforbruk og høy prevalens av demens. Prognosen er...