Olav Helge Førde

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Helge Førde

Ivar Sønbø Kristiansen, Christoffer Bugge, Olav Helge Førde
20.08.2018
Hypotesen om at 90 % av alle melanomer skyldes sol/UV-eksponering innebærer at insidensøkningen vi har observert fra 1950-tallet forklares av en gradvis økende soleksponering fra 1930-tallet. Trude...
Ivar Sønbø Kristiansen, Christoffer Bugge, Olav Helge Førde
26.06.2018
De siste 60 årene er insidensen av melanom mer enn tidoblet, mens dødeligheten «bare» er femdoblet. Dette til tross for at behandlingen er nokså uforandret. Økt eksponering for UV-bestråling har vært...
Inger N. Norderhaug*, Torbjørn Wisløff*, Sophie Fosså, Sverre Sandberg, Kjeld Malde, Frode Forland, Olav Helge Førde
18.11.2004
Innføring av blodprøven prostataspesifikt antigen (PSA) i 1980-årene åpnet muligheten for tidlig diagnostikk av prostatakreft. Teoretisk kunne man forvente at tidlig påvisning og behandling av...
Olav Helge Førde
30.04.2001
På doktorskulen måtte vi dissekere organ og ekstremitetar og pugge utspring og feste og namn på nervar og blodårar ned til dei minste greinene. Det hadde truleg sin nytte, sjølv om dei færraste av...
Hans Johan Breidablik, Eivind Meland, Kristin Moberg Aakre, Olav Helge Førde
03.09.2013
It has long been known that some cancer changes exhibit great heterogeneity with respect to the progress from the start of cell changes until the disease manifests itself. Cell changes may also show...
Olav Helge Førde
10.05.2000
Ei alarmerande melding frå Norges forskningsråd i NRK Dagsnytt, om at vi held på å bli ein medisinsk B-nasjon, sjokkerte nasjonen for nokre veker sidan. Bakgrunnen var den sørgjelege statistikken som...
Reidun Førde, Roar Johnsen, Olav Helge Førde
30.04.2000
Rutinane blei endra for å hindre at dette kunne hende om att. Feilen kunne blitt forklart på ein for alle aktørane lukkeleg måte, familien inkludert, men då hadde samme hending kunne skje på nytt...
Olav Helge Førde
02.06.2005
Kristiansen, Ivar Sønbø Mooney, Gavin Evidence-Based Medicine. In its place 164 s, tab, ill. Oxfordshire: Routledge, 2004. Pris GBP 65 ISBN 0-415-28321-3 Kunnskapsbasert medisin og kunnskapsbasert...
Olav Helge Førde, Hans Johan Breidablik, Petter Øgar
04.10.2011
Helse- og omsorgsdepartementet skriv i sitt høyringsnotat i samband med framlegget til ny kommunal helse- og omsorgslov at likeverdige tilbod om helsetenester er eit overordna mål, saman med målet om...
Olav Helge Førde
21.08.2012
Melberg, Hans Olav Kjekshus, Lars Erik Fremtidens Helse-Norge 292 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2012. Pris NOK 348 ISBN 978-82-450-1208-8 Denne antologien, på over 280 sider og samansett av 15...
Hans Johan Breidablik, Eivind Meland, Kristin Moberg Aakre, Olav Helge Førde
03.09.2013
Det har lenge vært kjent at en del kreftforandringer viser stor heterogenitet i progredieringen fra start av celleforandringer til sykdom viser seg. Celleforandringer kan også gå...
Olav Helge Førde
28.10.2014
Evans, Imogen Thornton, Hanzel Chalmers , Iain Testing Treatments – Hva virker? 2. utg. 197 s, tab, ill. Oslo: Kunnskapssenteret, 2013. Pris Gratis nedlastbar ISBN 978-82-8121-541-2 For sju år sidan...