Olaug S. Lian

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olaug S. Lian

Steinar Westin, Olaug S. Lian
09.08.2007
Vemund Digernes har selvsagt rett i at ordningen med kjøp av helsetjenester nylig ble utvidet til også å omfatte dem som «står i fare for å bli sykmeldt». Dette ble trolig gjort for å motvirke det...
Olaug S. Lian, Steinar Westin
31.05.2007
En fornyet satsing på kjøp av helsetjenester til yrkesaktive sykmeldte utfordrer helsetjenestens verdigrunnlag og står i motsetning til arbeidet for å redusere sosiale ulikheter i helse Da striden om...
Olaug S. Lian, Tom Wilsgaard
04.03.2004
Da fastlegeordningen ble innført 1. juni 2001, var det blant annet for å «gi befolkningen større trygghet og tilfredshet med primærlegetjenesten» og for å «forbedre kvaliteten på allmennlegetjenesten...
John-Arne Skolbekken, Olaug S. Lian
06.03.2003
Etterspørselen etter mobiltelefoner i Norge er formidabel. Fra å dekke et behov for større tilgjengelighet hos aktører i nærings- og arbeidsliv er denne teknologien blitt allemannseie. Drivkreftene...
Olaug S. Lian, John-Arne Skolbekken
20.02.2003
«Jeg krever retten til å være ulykkelig. For ikke å tale om retten til å bli gammel og stygg og impotent» ( 1 ). Hvorfor synes Villmannens ord å være mer aktuelle i dag enn i 1932 da Aldous Huxley...
Olaug S. Lian, John-Arne Røttingen
30.06.2002
I helsevesenet kommer det moderne samfunn til uttrykk blant annet gjennom et stadig økende gap mellom tilbud og etterspørsel etter helsetjenester. Dette henger sammen med at befolkningens ønsker og...
Olaug S. Lian
10.05.2001
Antall uførepensjonerte i Norge øker, spesielt blant unge under 35 år. Økningen gjelder alle diagnosegruppene, men særlig gruppen nevrose/psykopati (1). Skyldes dette økt forekomst av psykiske...
Birgitte Klüwer-Trotter, Olaug S. Lian
10.01.2012
Recent research indicates that socio-economic differences in health are increasing, even in an egalitarian society such as Norway, and one of the key objectives of Norwegian health policies is to...
Olaug S. Lian
20.01.2000
Medisinsk kunnskap og teknologi er i rask utvikling i vår del av verden og gir medisinen stadig utvidede muligheter i forhold til både diagnostisering og behandling. Samtidig er den farmasøytiske...
Olaug S. Lian
03.11.2005
I debatten om essaysamlingen Mellom nostalgi og avantgarde ( 1 ) kritiserer Steinar Hunskår i et tilsvar i Tidsskriftet nr. 18/2005 ( 2 ) et resonnement i et av bokens essayer, nemlig mitt...
Eivind Merok, Olaug S. Lian
22.09.2005
Vi er glad for at boken Mellom nostalgi og avantgarde. Distriktsmedisin i moderne tid ( 1 ), som vi var redaktører for, inspirerer til debatt. Vi oppfatter imidlertid kommentarene fra Steinar Hunskår...
Olaug S. Lian
20.05.2011
Maio, Fernando De Health and social theory 204 s, ill. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2010. Pris USD 30 ISBN 978-0-230-51742-4 Helse, helseforståelser, helseprofesjoner og helsetjenester – alt er...
Olaug S. Lian
01.11.2011
Lund, Rikke Christensen, Ulla Iversen, Lars Medicinsk sociologi Sociale faktorers betydning for befolkningens helbred. 2. utg. 292 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2011. Pris DKK 378 ISBN...
Birgitte Klüwer-Trotter, Olaug S. Lian
10.01.2012
Nyere forskning tyder på at sosioøkonomiske ulikheter i helse øker, selv i et egalitært samfunn som Norge, og en sentral målsetting i norsk helsepolitikk er å redusere slike ulikheter ( 1  –  2 )...
Olaug S. Lian
10.12.2013
Nettleton, Sarah The sociology of health and illness 3. utg. 292 s, tab, ill. Cambridge: Polity Press, 2013. Pris GBP 20 ISBN 978-0-7456-4601-5 Helse og samfunn står i et gjensidig forhold til...
Olaug S. Lian
25.11.2014
Petersson, Christer Kunskap och läkekonst Tankar om allmännmedicin. 197 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2014. Pris SEK 311 ISBN 978-91-44-08811-2 Det handler om det kliniske blikket og medisinens...
Olaug S. Lian
24.03.2015
Fugelli, Aksel Per Glimt av min far. 247 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2014. Pris NOK 349 ISBN 978-82-02-42298-1 Dette er en biografi om Per (utelatelsen av etternavnet i bokens tittel er berettiget...