Oddmund Suhrke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Oddmund Suhrke

Oddmund Suhrke
27.11.2012
I Tidsskriftet nr. 18/2012 påpeker presidenten at legefordelingssystemet har utspilt sin rolle ( 1 ). Presidenten omtaler sykehustjenesten, men dette gjelder i høy grad også i primærhelsetjenesten,...
Oddmund Suhrke
01.10.2013
Hege Gjessing skriver i sin leder i Tidsskriftet nr. 14/2013 ( 1 ) at Legeforeningen har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere å opprette flere turnusstillinger. Antall turnusstillinger er...
Oddmund Suhrke
26.11.2013
I Tidsskriftet nr. 18/2013 ( 1 ) refereres det til en undersøkelse hvor man har funnet at lave vitamin D-nivåer var assosiert med økt risiko for hjerte- og karsykdom bare hos hvite, ikke hos andre...
Oddmund Suhrke
14.01.2014
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 20/2013 påpeker Geisler og medarbeidere at malignt melanom er åttedoblet siden Kreftregisteret ble opprettet i 1952 ( 1 ). De gjengir Kreftforeningens solvettregler,...
Oddmund Suhrke
05.08.2014
I denne lederen omtaler Haug blant annet studier om statiner ( 1 ). Når det gjelder statinbehandling av pasienter med kort forventet levetid (under ett år), viser en fersk undersøkelse at de som...
Oddmund Suhrke
09.12.2014
I denne artikkelen blir vi fortalt at i underkant av 500 søkere ikke hadde fått turnusplass per september 2014 ( 1 ), men mangelen på turnusplasser er ikke så stor som man her kan få inntrykk av. 220...
Oddmund Suhrke
02.09.2014
Utviklingen med stadig høyere pasientbelegg som Gjessing beskriver i sin leder i Tidsskriftet nr. 14/2014 ( 1 ), gir ringvirkninger over i kommunal helsetjeneste. Når pasienter skrives ut i betydelig...