()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 18/2012 påpeker presidenten at legefordelingssystemet har utspilt sin rolle (1). Presidenten omtaler sykehustjenesten, men dette gjelder i høy grad også i primærhelsetjenesten, hvor ingen søknader om nye fastlegehjemler er blitt avslått hittil. Nå har Helse- og omsorgsdepartementet dessuten innført tilskuddsordning for å stimulere til opprettelse av nye hjemler, og det blir da et paradoks at kommunene må gjennom en byråkratisk prosess før hjemlene kan utlyses. Når det gjelder sykehusstillinger, er det neppe heller mange grunner til å opprettholde et fordelingssystem som er basert på legemangel. Jeg forventer at Legeforeningen bidrar til at denne foreldede ordningen blir avskaffet. Byråkratiet som frigjøres har sikkert andre og mer nyttige oppgaver å bruke sin tid på.

  Publisert som rask respons i nettutgaven 3.10. 2012.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media