Re: For mange pasienter er farlig

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Utviklingen med stadig høyere pasientbelegg som Gjessing beskriver i sin leder i Tidsskriftet nr. 14/2014 (1), gir ringvirkninger over i kommunal helsetjeneste. Når pasienter skrives ut i betydelig dårligere tilstand enn før, stilles økte krav til fastleger, hjemmesykepleie og sykehjem. Samtidig øker antall reinnleggelser av pasienter som skrives raskt ut fra sykehus. Fastlegekorpset er ikke styrket i takt med økt ansvar for dårlige, hjemmeboende pasienter. Det er derfor også mange kommuner og fastleger som har nådd et «tipping point», og dette vil merkes i økende grad når en høy andel av de mest erfarne fastlegene går ut i pensjon de nærmeste årene.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media