Norvald Langeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Norvald Langeland

Johan Emil Lange, Norvald Langeland, Lars B. Skogland, Harald Steen
26.02.2009
Thomas Christian Wyller døde 17. desember 2008, 91 år gammel. Han startet sine medisinstudier før den annen verdenskrig, men flyktet til Sverige under krigen og deltok derfra i motstandskampen som...
Norvald Langeland
14.05.2009
J, Önnerfält R., Önnerfält Akut ortopedi 170 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pris SEK 258 ISBN 978-91-44-05136-9 Dette er annet, reviderte opplag av det som ifølge forfatterne er ment som en...
Norvald Langeland
05.11.2009
Matre, K Hole, RM Bruddbehandling 439 s, tab, ill. Trondheim: Legeforlaget, 2009. Pris NOK 430 ISBN 978-82-92934-03-6 Det er et kurs med lange tradisjoner som nå utgis bearbeidet i bokform. De første...
Norvald Langeland
06.04.2006
Berthelsen, Herman Appelsin-Herman Gjøgleren som ble millionær. 128 s, ill. Oslo: Kolofon, 2005. Pris NOK 250 ISBN 82-300-0164-2 Historiene om mannen bak legatet som førte til at sykehuset som bærer...
Norvald Langeland
21.10.2004
Nøkleby, Kjell Andreas Fotlidelser – en klinisk veileder 245 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 375 ISBN 82-05-31511-6 Slik bokomslaget angir, vil store deler av denne boken være...
Siri Vedeld Hammer*, Finnur Snorrason, Norvald Langeland
20.03.2002
Ortopedisk avdeling ved Sykehuset Buskerud hadde i 1996 to sengeposter. Poliklinikken ble drevet sammen med kirurgisk avdeling. Avdelingsledelsen administrerte ventelister og inntak av pasienter...
Norvald Langeland
20.01.2005
Montgomery, Fredrik Lidström, Jan Fotkirurgi 197 s, tab, ill. Stockholm: Liber AB, 2004. Pris SEK 312 ISNB 91-47-05204-x Det er en lidelse å gå på vonde føtter. Og mange klager over føttene. Derfor...
Norvald Langeland
08.04.2010
Andreassen, GS Metodebok for Ortopedisk Senter 202 s, ill. Trondheim: Legeforlaget, 2009. Pris NOK 300 ISBN 978-82-92934-04-3 Det er drøyt 26 år siden den første norske metodeboken i ortopedisk...