Nina Husom

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nina Husom

Nina Husom
26.08.2004
Beboere i sykehjem må skjermes mot betalingsordninger for enkelttjenester som i dag gjelder for dem som bor utenfor institusjon, mener Legeforeningen. Legeforeningen vil beholde dagens todelte...
Nina Husom
26.08.2004
Legeforeningen mener at generisk bytte ikke alltid er forsvarlig, og vil at legen skal kunne krysse av på resepten dersom generisk bytte ikke er ønskelig. For å begrense utgiftene til legemidler...
Nina Husom
01.07.2004
Leger er ofte lite bevisst hvilke motiver som styrer prioriteringene deres, og politikere etterspør faglige råd om hvem som skal få og hvem som ikke skal få helsetjenester. Etter snart to tiår og to...
Nina Husom
01.07.2004
– Psykiatri som tema har fått en helt ny status i Legeforeningen. Når spesialforeningene og Legeforeningen med hele sitt apparat trår til, da er det mulig å få gjort godt arbeid! Bjarte Stubhaug...
Nina Husom
10.04.2003
– Å være pårørende til et menneske med en alvorlig psykisk lidelse er en livslang sorg som aldri går over verken for de nærmeste eller for den som er rammet. Det tyngste er at ingen brydde seg da vi...
Nina Husom
10.04.2003
Under en nattevakt på kirurgen blir den unge assistentlegen Vera Wiehe tilkalt for å skrive dødsmelding på en pasient. Hun mener at dødsfallet er uventet, men krysser ikke av for «unaturlig dødsfall...
Nina Husom
14.08.2003
Yoram Blachar, nyvalgt politisk leder i World Medical Association (WMA), delte medlemslandene i vennligsinnede og fiendtlige land relatert til den israelsk-palestinske konflikten. Delingen kom frem i...
Nina Husom
12.06.2003
Et samstemt landsstyre ønsket å styrke Legeforeningens faglige profil. Det blir foreløpig ingen endringer i geografisk og yrkesmessig organisering. Organisasjonsutvalget fikk atskillig ros fra...
Nina Husom
12.06.2003
«Oj, dette blir stort» var Preben Aavitslands første tanke da telefonen ringte lørdag 15. mars. En person i Hongkong var erklært død av en ukjent, smittsom luftveissykdom og Verdens helseorganisasjon...
Nina Husom
28.08.2003
– Litt småskummelt, men veldig moro, sier 23-åringen som med solid margin ble valgt inn i sentralstyret under landsstyremøtet i Molde i mai. Klar i talen og vel forberedt gikk hun garvete delegater...
Nina Husom
28.08.2003
Åtte jenter sitter rundt et kjøkkenbord. Noen ser ned og pirker i maten, andre gløtter opp og spiser med tilsynelatende god appetitt. Ingen bemerker hverandres spisevaner, for her...
Nina Husom
03.04.2003
Et prosjekt om seksualitet og prevensjon blant niendeklassinger i Oslo førte til at mange utsatte sin seksuelle debut og at kunnskap om seksualitet økte. Evaluering av prosjektet «Jeg har et valg!»...
Nina Husom
30.04.2003
– Hva det er med fotballen? Det er noe med spenningen som skapes fordi tilfeldighetene kan avgjøre spillet, det er noe med samholdet og det er betydningen av strategi og taktikk, fordi resultatet er...
Nina Husom
03.04.2003
Som hersker over 900 ansatte og sykehustilbudet til 75 000 potensielle pasienter i Buskerud, har direktøren ved Ringerike sykehus HF en klar filosofi: – Vil man endre noe, er det snakk om holdninger...
Nina Husom
11.09.2003
Legeforeningen har sett seg lei på de snaue høringsfristene som Helsedepartementet setter for viktige helsepolitiske saker. Sivilombudsmannen er enig i kritikken. Generalsekretær Terje Vigen i...
Nina Husom
20.02.2003
Da Dag Lunde ble akutt og langvarig syk i fjor vår, gikk antall søknader til kurs og rådgivning ved Villa Sana raskt ned. Var han i ferd med å bli merkevaren Dag Lunde? I så fall var det kanskje på...
Nina Husom
23.01.2003
Akupunktur kan være et godt profylaktisk tilbud ved migrene uten aura, viser en randomisert, kontrollert studie fra Italia . I undersøkelsen ble effekten av akupunktur sammenliknet med bruk av...
Nina Husom
15.05.2003
Pasienter med stort legebehov har merket liten forskjell i tilgjengelighet og kontinuitet før og etter at fastlegeordningen ble innført i juni 2001. Fastlegereformen har verken skapt entusiasme eller...
Nina Husom
23.01.2003
Når 15 sykehusleger fra alle sjikt i legehierarkiet bruker tre ubetalte kveldstimer annenhver måned til å diskutere etiske og kliniske problemstillinger i gynekologi og obstetrikk, må det være noe...
Nina Husom
28.05.2003
«Jeg vil ha keisersnitt,» er blitt en vanlig bestilling fra gravide. Stadig flere vil heller bli operert enn å føde vaginalt, selv om det ikke er medisinsk indikasjon for keisersnitt. Leger blir ofte...