Generisk bytte – ikke for enhver pris

Fra sentralstyret Møte 17.6.2004
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen mener at generisk bytte ikke alltid er forsvarlig, og vil at legen skal kunne krysse av på resepten dersom generisk bytte ikke er ønskelig.

  For å begrense utgiftene til legemidler foreslår Helse- og omsorgsdepartementet å innføre egenandel for pasienter som ikke ønsker generisk bytte av et legemiddel, selv om apoteket har anbefalt et slikt bytte og legen ikke har medisinske innvendinger.

  Legeforeningen har to viktige kommentarer til forslaget om innføring av egenbetaling for pasienter som motsetter seg generisk bytte. Foreningen mener at forskrivning av legemidler er en sak mellom pasient og lege. Det er risiko for misforståelser og feilmedisinering hos pasienter som skal holde orden på flere ulike medikamenter, dersom disse får et annet produktnavn, pakningsform og farge enn pasienten er vant til. Dette gjelder ofte eldre mennesker med flere sykdommer, og som kjenner medikamentene ut fra form og farge – ikke salgsnavn eller virkestoffets navn.

  Legeforeningen peker også på at kronisk syke ofte får medikamenter som hjemmesykepleieren har lagt i dosett. Når behandlende lege kommer på besøk er det ofte vanskelig å kontrollere at det er de forskrevne medikamenter som faktisk er dosert (1). Foreningen ber om at reseptene utvides med en avkrysningsmulighet, der legen angir om det forskrevne medikamentet skal leveres ut eller om et generisk alternativ kan utleveres. En slik rute på resepten er en forutsetning dersom Legeforeningen skal kunne gå inn for forslaget.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=45611

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media