Nilsen ST

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nilsen ST

Lichtenberg SM, Nilsen ST
10.03.1999
Sammendrag På 1960- og 70-tallet ble det større spesialisering og oppdeling av sykehusene. Samtidig økte sykepleiens betydning, og nye yrkesgrupper kom til. Det ble etablert toppledelse i sykehus,...
Nilsen ST, Fredriksen T, Iversen O-E, Moen MH
20.08.1998
Sammendrag I en spørreskjemaundersøkelse blant medlemmene i Norsk gynekologisk forening vedrørende holdninger til hormonsubstitusjonsbehandling i klimakteriet deltok 382 (80%). De yngste legene var...
Moen MH, Fredriksen T, Nilsen ST, Iversen O-E
20.08.1998
Sammendrag I en spørreundersøkelse foretatt i 1997 blant alle 475 medlemmer av Norsk gynekologisk forening ble det spurt om egen eller partners bruk av østrogensubstitusjon. Det innkom svar fra 382...
Dalaker K, Albrechtsen S, Jerve F, Løvset T, Nilsen ST, Nøstdahl W
10.04.1997
Sammendrag I denne artikkelen beskrives prosessen som førte frem til Norsk gynekologisk forenings Veileder i fødselshjelp samt den ferdige strukturen og evalueringen av denne. Arbeidet som varte i 2...
Nilsen ST, Iversen O-E
30.11.1996
Sammendrag Resultater fra upubliserte undersøkelser om mulige bivirkninger med tredje generasjons p-piller førte høsten 1995 til store medieoppslag. Statens legemiddelkontroll innskrenket bruken av...