Kvalitetssikring av avdelingsledelse

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  På 1960- og 70-tallet ble det større spesialisering og oppdeling av sykehusene. Samtidig økte sykepleiens betydning, ognye yrkesgrupper kom til. Det ble etablert toppledelse i sykehus, men prinsippene for ledelse på avdelingsnivå forbleuavklart - til tross for flere utredninger. I januar 1997 anbefalte Steine-utvalget at det skulle være én leder medledelseskompetanse ved alle sykehusavdelinger.

  Hovedmålsettingen for kvalitetssikring av avdelingsledelsen bør være å sørge for at det blir utarbeidet rutiner somsikrer at all virksomhet ved avdelingen har høyest mulig kvalitet, slik at tilbudet til befolkningen er i samsvar medlover, forskrifter, avtaler og bestemmelser og er på et best mulig faglig akseptert nivå.

  I denne artikkelen beskriver vi utviklingen av avdelingsledelse, formulerer kvalitetsmål for ledelsen og beskriverpraktiske tiltak som er nødvendige for å kvalitetssikre avdelingsledelsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media