Norsk gynekologisk forening - Veileder i fødselshjelp

Dalaker K, Albrechtsen S, Jerve F, Løvset T, Nilsen ST, Nøstdahl W Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I denne artikkelen beskrives prosessen som førte frem til Norsk gynekologisk forenings Veileder i fødselshjelp samt den ferdige strukturen og evalueringen av denne. Arbeidet som varte i 2 1/2 år, involverte nesten samtlige fødeavdelinger i landet og knapt 1/4 av medlemmene i Norsk gynekologisk forening. For å vurdere nytten og bruken av Veileder i fødselshjelp, ble medlemmene i Norsk gynekologisk forening bedt om å besvare 24 relevante spørsmål.

Av de 63% som besvarte spørreskjemaet, oppgav 44% at de syntes Veileder i fødselshjelp generelt var meget god og 48% at den var god. Langt de fleste var fornøyd med innhold, format og layout. Veilederen i fødselshjelp har hos 55-65% av sykehuslegene i noen grad ført til endringer i egne rutiner, og i mer enn 70% ført til endringer i fødeavdelingens rutiner. 86% ønsket at fremtidige kvalitetssikringsseminarer skulle være etterutdanningskurs. Veileder i fødselshjelp ble langt oftere brukt og hadde større faglig verdi for sykehusleger enn for praktiserende spesialister. 83% av avdelingsoverlegene opplyste at Veileder i fødselshjelp ble brukt helt eller delvis som mal for avdelingens metodebok eller som metodebok.

På basis av evalueringen og de erfaringer kvalitetsutvalget i Norsk gynekologisk forening har gjort, trekkes perspektiver for videre arbeid med kvalitetssikring innen fagområdet.

Anbefalte artikler