Norsk gynekologisk forening - Veileder i fødselshjelp

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I denne artikkelen beskrives prosessen som førte frem til Norsk gynekologisk forenings Veileder i fødselshjelp samt denferdige strukturen og evalueringen av denne. Arbeidet som varte i 2 1/2 år, involverte nesten samtligefødeavdelinger i landet og knapt 1/4 av medlemmene i Norsk gynekologisk forening. For å vurdere nytten og bruken avVeileder i fødselshjelp, ble medlemmene i Norsk gynekologisk forening bedt om å besvare 24 relevante spørsmål.

  Av de 63% som besvarte spørreskjemaet, oppgav 44% at de syntes Veileder i fødselshjelp generelt var meget god og 48%at den var god. Langt de fleste var fornøyd med innhold, format og layout. Veilederen i fødselshjelp har hos 55-65% avsykehuslegene i noen grad ført til endringer i egne rutiner, og i mer enn 70% ført til endringer i fødeavdelingensrutiner. 86% ønsket at fremtidige kvalitetssikringsseminarer skulle være etterutdanningskurs. Veileder i fødselshjelpble langt oftere brukt og hadde større faglig verdi for sykehusleger enn for praktiserende spesialister. 83% avavdelingsoverlegene opplyste at Veileder i fødselshjelp ble brukt helt eller delvis som mal for avdelingens metodebokeller som metodebok.

  På basis av evalueringen og de erfaringer kvalitetsutvalget i Norsk gynekologisk forening har gjort, trekkesperspektiver for videre arbeid med kvalitetssikring innen fagområdet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media