Negativ omtale av p-piller - økning av antall svangerskapsavbrudd

Nilsen ST, Iversen O-E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Resultater fra upubliserte undersøkelser om mulige bivirkninger med tredje generasjons p-piller førte høsten 1995 til store medieoppslag. Statens legemiddelkontroll innskrenket bruken av Marvelon, og salget av denne p-pillen er redusert med 73% i første halvår av 1996 i forhold til samme periode året før. Denne reduksjonen er bare delvis kompensert med bruk av andre p-piller, da det totale salg av p-piller i samme periode er redusert med 10%.

Ved gruppe 1-sykehus, som i 1995 utførte 60% av alle svangerskapsavbruddene i Norge, har antall svangerskapsavbrudd økt med 297 eller 7% i første halvår av 1996 sammenliknet med året før. Dersom denne tendensen holder seg ut året, og de øvrige sykehusene har samme økning, vil vi i år få ca. 1000 flere svangerskapsavbrudd i Norge enn i fjor.

En kontinuerlig reduksjon av antall svangerskapsavbrudd på ca. 2% årlig på hele 1990-tallet er brutt og erstattet av en økning som er den største som er registrert etter innføringen av den nåværende abortlov i 1979.

Grunnlaget for indikasjonsendringen for Marvelon var en mulig økning på sju tilfeller av trombose per år blant de 70000 kvinnene som brukte tredje generasjons p-piller. Det kan stilles spørsmål ved om de beslutninger som er tatt har vært hensiktsmessige. De har neppe gagnet de hundretalls kvinner som er blitt uønsket gravide og har valgt svangerskapsavbrudd, eller norske kvinners helse generelt.

Anbefalte artikler