Negativ omtale av p-piller - økning av antall svangerskapsavbrudd

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Resultater fra upubliserte undersøkelser om mulige bivirkninger med tredje generasjons p-piller førte høsten 1995 tilstore medieoppslag. Statens legemiddelkontroll innskrenket bruken av Marvelon, og salget av denne p-pillen er redusertmed 73% i første halvår av 1996 i forhold til samme periode året før. Denne reduksjonen er bare delvis kompensert medbruk av andre p-piller, da det totale salg av p-piller i samme periode er redusert med 10%.

  Ved gruppe 1-sykehus, som i 1995 utførte 60% av alle svangerskapsavbruddene i Norge, har antall svangerskapsavbruddøkt med 297 eller 7% i første halvår av 1996 sammenliknet med året før. Dersom denne tendensen holder seg ut året, ogde øvrige sykehusene har samme økning, vil vi i år få ca. 1000 flere svangerskapsavbrudd i Norge enn i fjor.

  En kontinuerlig reduksjon av antall svangerskapsavbrudd på ca. 2% årlig på hele 1990-tallet er brutt og erstattet aven økning som er den største som er registrert etter innføringen av den nåværende abortlov i 1979.

  Grunnlaget for indikasjonsendringen for Marvelon var en mulig økning på sju tilfeller av trombose per år blant de70000 kvinnene som brukte tredje generasjons p-piller. Det kan stilles spørsmål ved om de beslutninger som er tatt harvært hensiktsmessige. De har neppe gagnet de hundretalls kvinner som er blitt uønsket gravide og har valgtsvangerskapsavbrudd, eller norske kvinners helse generelt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media