Norske gynekologers holdninger til og praksis ved hormonsubstitusjonsbehandling i klimakteriet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I en spørreskjemaundersøkelse blant medlemmene i Norsk gynekologisk forening vedrørende holdninger tilhormonsubstitusjonsbehandling i klimakteriet deltok 382 (80%). De yngste legene var mest restriktive overfor sinepasienter når det gjaldt bruk av hormonsubstitusjon. I gruppen leger i alderen 46-55 år var det en signifikantkjønnsforskjell, idet 33% av kvinnelige leger og 44% av mannlige generelt ville behandle alle kvinner. Blant de eldstelegene (> 55 år) var det ingen kjønnsforskjell i synet på hormonsubstitusjon, og halvdelen mente generelt at allekvinner bør behandles.

  Gynekologene var samstemte i hvilke preparater som ble ordinert til de ulike pasientkategorier. Ni av ti gynekologergav perimenopausale kvin-ner syklisk kombinasjonsbehandling (østrogen og gestagen) per os og ordinerte kontinuerligkombinasjonsbehandling per os til postmenopausale kvinner. Dersom kvinnene var hysterektomert, var peroralt østrogenforetrukket av 76%, mens 17% benyttet østrogenplaster.

  Svarene viste at kvinnene selv i stor grad tok den endelige beslutning om behandling. Informasjon om fordeler ogbivirkninger er derfor meget viktig. Vår undersøkelse viser at norske gynekologer er godt oppdatert om de forskjelligeaspekter ved hormonsubstitusjon, og at de generelt sett har en liberal innstilling til å gi behandling til kvinner somselv ønsker det.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media