Bruk av hormonsubstitusjon blant norske kvinnelige gynekologer og mannlige gynekologers partnere

Moen MH, Fredriksen T, Nilsen ST, Iversen O-E Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


I en spørreundersøkelse foretatt i 1997 blant alle 475 medlemmer av Norsk gynekologisk forening ble det spurt om egen eller partners bruk av østrogensubstitusjon. Det innkom svar fra 382 personer (80%).

Blant de 153 kvinnelige gynekologene opplyste 36 at de hadde klimakterielt besvær og/eller var postmenopausale. Blant disse brukte 28 (78%) østrogen, fire (11%) opplyste at de ikke hadde behov og fire andre (11%) opplyste at de hadde kontraindikasjon for bruk.

96 av de 228 mannlige gynekologene opplyste at deres partner hadde klimakterielt besvær og/eller var postmenopausale, og av disse brukte 74 (77%) østrogen. Det ble opplyst at én (1%) ikke kunne bruke hormon pga. kontraindikasjoner, 14 (15%) hadde ikke behov for behandling. Sju (7%) angav ingen grunn for at partneren ikke brukte østrogen.

I 1996 ble hormonsubstitusjon med østrogen brukt av ca. 120000 kvinner i Norge, tilsvarende ca. 19% av kvinnene i alderen 45 til 69 år. Bruken av østrogen hos kvinnelige gynekologer og mannlige gynekologers partnere er således fire ganger høyere enn i den øvrige del av den kvinnelige befolkningen.

Anbefalte artikler