Bruk av hormonsubstitusjon blant norske kvinnelige gynekologer og mannlige gynekologers partnere

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I en spørreundersøkelse foretatt i 1997 blant alle 475 medlemmer av Norsk gynekologisk forening ble det spurt om egeneller partners bruk av østrogensubstitusjon. Det innkom svar fra 382 personer (80%).

  Blant de 153 kvinnelige gynekologene opplyste 36 at de hadde klimakterielt besvær og/eller var postmenopausale.Blant disse brukte 28 (78%) østrogen, fire (11%) opplyste at de ikke hadde behov og fire andre (11%) opplyste at dehadde kontraindikasjon for bruk.

  96 av de 228 mannlige gynekologene opplyste at deres partner hadde klimakterielt besvær og/eller varpostmenopausale, og av disse brukte 74 (77%) østrogen. Det ble opplyst at én (1%) ikke kunne bruke hormon pga.kontraindikasjoner, 14 (15%) hadde ikke behov for behandling. Sju (7%) angav ingen grunn for at partneren ikke brukteøstrogen.

  I 1996 ble hormonsubstitusjon med østrogen brukt av ca. 120000 kvinner i Norge, tilsvarende ca. 19% av kvinnene ialderen 45 til 69 år. Bruken av østrogen hos kvinnelige gynekologer og mannlige gynekologers partnere er således fireganger høyere enn i den øvrige del av den kvinnelige befolkningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media