Nakken KO

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nakken KO

Nakken KO, Johannessen SI, Henriksen O
30.09.1999
Sammendrag På bakgrunn av de siste internasjonale konsensuskonferanser og en ny litteraturgjennomgang gis en kortfattet oversikt over hva vi i dag vet om epilepsi ved graviditet. I tråd med...
Lossius R, Nakken KO
10.02.1999
Sammendrag Epilepsi er blant de hyppigst forekommende neurologiske lidelser i ungdommen. Ungdomsårene er en vanskelig brytningstid, og en uberegnelig og stigmatiserende anfallslidelse kan gjøre...
Nakken KO, Rytter E, Johannessen SI
28.02.1998
Sammendrag Gabapentin er et nytt antiepileptikum. Virkningsmekanismen er annerledes enn hos andre antiepileptika. Gabapentin har en enkel farmakokinetikk og er derfor lett å bruke. I artikkelen...
Nakken KO, Magnusson A, Steinlein OK
20.02.1998
Sammendrag Vi beskriver en norsk familie hvor ti medlemmer i tre generasjoner har kortvarige, nattlige epileptiske anfall med verbale og motoriske automatismer. Alle hadde normal neurologisk status...
Brodtkorb E, Nakken KO, Nystad R, Schjetne OB
30.08.1997
Sammendrag Epilepsi er det viktigste tilleggshandikap ved psykisk utviklingshemning. Hos psykisk utviklingshemmede pasienter er anfallskontrollen ofte dårlig og behandlingen kan by på spesielle...
Nakken KO
30.01.1996
Oppkast som epileptisk symptom Sammendrag Det er velkjent at epilepsi kan manifestere seg med autonome symptomer, men kvalme og oppkast som epileptiske symptomer er mindre kjent. Fra Statens senter...