Epilepsi hos ungdom

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Epilepsi er blant de hyppigst forekommende neurologiske lidelser i ungdommen. Ungdomsårene er en vanskeligbrytningstid, og en uberegnelig og stigmatiserende anfallslidelse kan gjøre ungdomstiden ekstra besværlig. Problemeneer ofte sammensatte og konsekvensene noen ganger alvorlige.

  Vi beskriver et tilrettelagt utrednings- og behandlingsopplegg ved en nyetablert ungdomsavdeling ved Statens senterfor epilepsi.

  Pasienter med psykiske, ikke-epileptiske anfall, som forekommer hos opptil 20% av tenåringene i avdelingen, utgjøren spesiell utfordring. Under oppholdet gjennomgår pasientene en "epilepsiskole" med undervisning og diskusjon omepilepsirelaterte emner. Ungdomsavdelingen har hittil gitt positive erfaringer, og kan fungere som en "sluse" mellompediatrien og voksenneurologien.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media