Epilepsi hos ungdom

Lossius R, Nakken KO Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Epilepsi er blant de hyppigst forekommende neurologiske lidelser i ungdommen. Ungdomsårene er en vanskelig brytningstid, og en uberegnelig og stigmatiserende anfallslidelse kan gjøre ungdomstiden ekstra besværlig. Problemene er ofte sammensatte og konsekvensene noen ganger alvorlige.

Vi beskriver et tilrettelagt utrednings- og behandlingsopplegg ved en nyetablert ungdomsavdeling ved Statens senter for epilepsi.

Pasienter med psykiske, ikke-epileptiske anfall, som forekommer hos opptil 20% av tenåringene i avdelingen, utgjør en spesiell utfordring. Under oppholdet gjennomgår pasientene en “epilepsiskole” med undervisning og diskusjon om epilepsirelaterte emner. Ungdomsavdelingen har hittil gitt positive erfaringer, og kan fungere som en “sluse” mellom pediatrien og voksenneurologien.

Anbefalte artikler