Gabapentin - et nytt antiepileptikum

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Gabapentin er et nytt antiepileptikum. Virkningsmekanismen er annerledes enn hos andre antiepileptika. Gabapentin haren enkel farmakokinetikk og er derfor lett å bruke. I artikkelen presenteres de foreløpige kliniske erfaringer medgabapentin ved Statens senter for epilepsi.

  58 pasienter (gjennomsnittsalder 28,9 år), hovedsakelig med refraktære partielle anfall, fikk gabapentin i tilleggtil sin basismedikasjon. De ble fulgt i gjennomsnittlig 6,9 måneder. Én pasient hadde mer enn 50% anfallsreduksjon,mens 25 pasienter hadde en moderat anfallsreduksjon (10-50%). Sekundært generaliserte tonisk-kloniske anfall var denanfallstypen som responderte best. Gabapentin ble godt tolerert, og klinisk signifikante interaksjoner med andremedikamenter ble ikke registrert. Nyere erfaringer med gabapentin har vist at vi hittil kan ha brukt for lavedoser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media