Gabapentin - et nytt antiepileptikum

Nakken KO, Rytter E, Johannessen SI Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Gabapentin er et nytt antiepileptikum. Virkningsmekanismen er annerledes enn hos andre antiepileptika. Gabapentin har en enkel farmakokinetikk og er derfor lett å bruke. I artikkelen presenteres de foreløpige kliniske erfaringer med gabapentin ved Statens senter for epilepsi.

58 pasienter (gjennomsnittsalder 28,9 år), hovedsakelig med refraktære partielle anfall, fikk gabapentin i tillegg til sin basismedikasjon. De ble fulgt i gjennomsnittlig 6,9 måneder. Én pasient hadde mer enn 50% anfallsreduksjon, mens 25 pasienter hadde en moderat anfallsreduksjon (10-50%). Sekundært generaliserte tonisk-kloniske anfall var den anfallstypen som responderte best. Gabapentin ble godt tolerert, og klinisk signifikante interaksjoner med andre medikamenter ble ikke registrert. Nyere erfaringer med gabapentin har vist at vi hittil kan ha brukt for lave doser.

Anbefalte artikler