Epilepsi og graviditet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  På bakgrunn av de siste internasjonale konsensuskonferanser og en ny litteraturgjennomgang gis en kortfattet oversiktover hva vi i dag vet om epilepsi ved graviditet. I tråd med internasjonale anbefalinger foreslår vi nye norskeretningslinjer for behandling av gravide kvinner med epilepsi.

  Det er en lett økt forekomst av fosterskader hos barn født av kvinner med epilepsi. Den viktigste årsaken ersannsynligvis teratogene effekter av antiepileptika. Likevel er sjansen for å føde friske barn 92-96%, mens den er ca.98 % i normalbefolkningen. For å redusere risikoen for fosterskader er det viktig å gi grundig informasjon til allefertile kvinner med epilepsi. Før et planlagt svangerskap bør man vurdere om det er forsvarlig å seponere ellerforenkle medikasjonen. Man bør velge lavest mulig dose av det medikament som hos den enkelte pasient gir bestanfallskontroll. Kvinnene bør kontrolleres jevnlig gjennom hele svangerskapet, og de bør ha ekstra tilskudd av vitaminD, vitamin K og folat. Kvinner som bruker karbamazepin, valproat eller et av de nylig registrerte antiepileptika, børtilbys fostervannsdiagnostikk og utvidet ultralydundersøkelse i henholdsvis 14. og 17. uke. De nye antiepileptika børbare brukes hvis de gir klare fordeler i forhold til de etablerte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media